Cristin-prosjekt-ID: 587564
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 587564
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Planleggingssystem for bronkoskopi

prosjektleder

Håkon Olav Leira
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/302

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 1. mars 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Planleggingssystem for bronkoskopi

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil prøve ut et planleggingssystem for bronkoskopi. Pasientens egne CT-bilder brukes til å lage GPS-lignende kart over luftveiene, og foreslå best egnede rute fram til lungeforandringen som det skal tas vevsprøve av.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håkon Olav Leira

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Janne Beate Lervik Bakeng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Erlend Fagertun Hofstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Thomas Langø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS
1 - 4 av 4