Cristin-prosjekt-ID: 587568
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 587568
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

INTACT: Intelligent analyse av CT caput for tidlig diagnose av hjerneslag

prosjektleder

Ingerid Reinertsen
ved SINTEF AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • SINTEF AS

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/304

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INTACT: Intelligent analyse av CT caput for tidlig diagnose av hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en helautomatisk metode for tolkning av CT basert på maskinlæring, nærmere bestemt dype nevrale nettverk. Målet på sikt er at datamodellen skal kunne bestemme om en pasient skal ha trombolysebehandling eller ikke, uten at en radiolog trenger å se på bildene. Dette vil kunne spare verdifull tid i behandlingskjeden og føre til redusert hjerneskade for pasientene, som igjen vil gi store besparelser for samfunnet i form av kortere rehabilitering, færre uføre og færre innleggelser på sykehjem. Vi ønsker å etablere en database med normale og patologiske CT caput fra slagpasienter med inntil 15.000 bilder. Disse bildene vil bli hentet fra PACS (bildearkivene fra sykehusene i Trøndelag) med tilhørende hovedkonklusjon fra radiolog. En del av databasen vil bli brukt som treningsdata for metodeutvikling. Metoden skal deretter valideres med de resterende datasettene i databasen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingerid Reinertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved SINTEF AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Lisa Millgård Sagberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Even Hovig Fyllingen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Lise Øie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Sasha Gulati

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »