Cristin-prosjekt-ID: 587570
Registrert av: SPREK Sist endret: 15. mars 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 587570
Registrert av: SPREK Sist endret: 15. mars 2019 21:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Forskning på europeiske barn og voksne som er født for tidlig

prosjektleder

Marit Sæbø Indredavik
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/310

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2018 Slutt: 31. mars 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskning på europeiske barn og voksne som er født for tidlig

Populærvitenskapelig sammendrag

Barn født mye for tidlig (<32 uker) eller med svært lav fødselsvekt (<1500 g) har økt sårbarhet for å utvikle fysiske og psykiske helseproblemer og lærevansker. På lengre sikt kan denne sårbarheten påvirke så vel helse som utdanning, sosial og økonomisk fungering. Men forskningsresultatene spriker pga små og heterogene utvalg, raske endringer i medisinsk behandling og ulik kvalitet på helsetjenestene i ulike land. Prosjektets målsetting er å fremme helse og velferd for barn og voksne som er født for tidlig og å studere underliggende risiko- og beskyttende faktorer, ved å etablere en plattform som integrerer, harmoniserer og utforsker data fra 20 europeiske utvalg. NTNU er partner og har oppfølgingsdata for en kohort fra fødsel til 26 års alder. Forskningsresultatene vil gi økt kunnskap om sentrale faktorer som kan påvirke livsløp og fungering hos for tidlig fødte, og dermed indikere forebyggende og helsefremmende tiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marit Sæbø Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sveinung Marvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ann-Mari Brubakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Asta Kristine Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Pål Richard Romundstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »