Cristin-prosjekt-ID: 587572
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 587572
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter
ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1299

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.947.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 268465

Klassifisering

Emneord

Toksikologi • Folkehelse • Epidemiologi

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
91303207
Sted
Anne Lise Brantsæter

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 1. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgifter på barns vektutvikling, vekst og kardiometabolsk helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet med dette forskningsprosjektet er å undersøke om eksponering for blandinger av miljøgifter fra mat i sårbare livsperioder (svangerskap og tidlig barndom) har betydning for vekst, vektutvikling og metabolske forstyrrelser i barndommen. Vi vil i dette prosjektet også ta hensyn til samspillet mellom miljøgifteksponeringer og kostholdets generelle kvalitet. Prosjektet første mål var å identifisere blandinger av miljøgifter og andre uønskede stoffer fra mat som foster og barn er utsatt for. Det andre målet er å undersøke sammenhenger mellom disse eksponeringene og vekst, fedme og metabolske forstyrrelser. Hittil har vi identifisert tre miljøgiftblandinger i kosten til norske gravide kvinner, et "kjøtt-mønster" som gjenspeiler høy eksponering for nitritt, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og perfluoralkylkarboxylater (PFCA), et "sjømat-mønster", som gjenspeiler høy eksponering for arsen, kvikksølv, dioksinlignende forbindelser og ikke-dioksin som polyklorerte bifenyler (PCB), og et "grønnsak-mønster" som gjenspeiler høy eksponering for kadmium, nitrater og benzo[a]pyren. Foreløpige resultater viser at det er ikke-lineære sammenhenger mellom prenatal eksponering for miljøgiftblandingene og barns vekst fra fødsel fram til 8-års alder. Det tredje målet er å undersøke om barnets genetiske predisposisjon for fedme spiller noen rolle for den eventuelle sammenhengen mellom eksponering for miljøgiftblandinger og de aktuelle helseutfallene (vekst og metabolske forstyrrelser). Et fjerde mål er å undersøke effekten av barnets kostholdskvalitet på vekst og fedme.

 

Tittel

The CATCH-UP project: The impact of pre- and postnatal exposure to mixtures of environmental toxicants on catch-up growth, obesity and cardio-metabolic health in children

Populærvitenskapelig sammendrag

The overall objective of the project is to study the potential effects of exposure to mixtures of toxicants during vulnerable life stages on child growth and weight status. The project will also take into account the interplay between exposure to contaminants and overall diet quality of the child on the association with growth and metabolic disorders.

Our specific objectives were first, to identify the mixtures of toxicants the fetus and the child are exposed to. Second, we aim to explore the associations between these exposures and growth, obesity and metabolic disorders. So far, we have identified three major mixtures of contaminants originating from food in Norwegian pregnant women. A "meat-contaminants pattern" described by high exposure to nitrites, polyaromatic hydrocarbons (PAHs) and perfluoroalkyl carboxylates

(PFCAs), a "fish-contaminants pattern" described by high exposure to arsenic, mercury, dioxin-like compounds and non-dioxin like polychlorinated biphenyls (PCBs), and a "vegetables-contaminants pattern" described by high exposure to cadmium, nitrates and benzo[a]pyrene. Furthermore, preliminary results show non-linear associations between prenatal exposure to mixtures of contaminants and child growth from fetal life to childhood.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Line Småstuen Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Thomas F Webster

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Boston University

Martine Vrijheid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »