Cristin-prosjekt-ID: 587685
Sist endret: 10. august 2018, 16:31

Cristin-prosjekt-ID: 587685
Sist endret: 10. august 2018, 16:31
Prosjekt

NINjA - Norwegian in Academia/Norsk i akademia

prosjektleder

Ann-Kristin Helland Gujord
ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre språkvitenskapelige fag • Nordiske språk

Emneord

Norsk som andrespråk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
98830611
Sted
Ann-Kristin Helland Gujord

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NINjA - Norwegian in Academia/Norsk i akademia

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å utforske kva for plass og vilkår det norske språket har blant internasjonalt tilsette ved norske universitet og høgskular.Gjennom ei spørjeundersøking og djupne-intervju ønskjer me å:

Kartleggja den språklege praksisen blant internasjonalt tilsette i UH-sektoren

Undersøkja vilkåra for norskspråkleg utvikling for internasjonalt tilsette i UH-sektoren

Undersøkja korleis dei internasjonalt tilsette sjølv vurderer behovet for kunnskapar i norsk og kva for kunnskapar dei vurderer at dei treng.

Undersøkja årsaker/motiva bak vurderingane for å bruka norsk i ulike situasjonar (primært  jobb-relaterte) eller for ikkje å bruka norsk eller å utvida bruken i ulike situasjonar (primært jobb-relaterte)

Identifisera utfordringar internasjonalt tilsette møter når dei skal tileigna seg norsk innanfor UH-sektoren.

Metode

Kombinasjon av kvantitativ (spørjeundersøking) og kvalitativ (dybdeintervju) metode.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann-Kristin Helland Gujord

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Ilka Wunderlich

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Anna-Marie Kjøde Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Else Berit Molde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4