Cristin-prosjekt-ID: 587853
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 587853
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Diabetes og utviklingshemming

prosjektleder

Aud Elisabeth Witsø
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/36

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2018 Slutt: 1. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diabetes og utviklingshemming

Populærvitenskapelig sammendrag

Kunnskapsgrunnlaget er lite når det gjelder begrensninger som følge av diabetes hos personer med utviklingshemming. I prosjektet skal vi intervjue personer med utviklingshemming og diabetes samt ansatte i ulike deler av tjenesteapparatet, feks spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, allmennleger og politi. Målene med prosjektet er - Å få fram brukernes synspunkter på hvordan det er å leve med diabetes, deres historie med diabetes, hvilke hindringer og problemer de kan møte i hverdagen, hvordan de ønsker at diabetesomsorgen skal fungere best mulig for seg og hvilke tanker de har om det å ha både diabetes og utviklingshemming. - å få kunnskap om helsetjenestens erfaringer med personer med utviklingshemming og diabetes, og synspunkter om utfordringer, behov og muligheter sett fra ansatte i helsetjenesten sitt ståsted. - det er ønskelig å utvikle en kursmodell om diabetes tilpasset målgruppen i seinere fase av prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aud Elisabeth Witsø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Erik Søndenaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 2 av 2