Cristin-prosjekt-ID: 588492
Registrert av: REK Sist endret: 17. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 588492
Registrert av: REK Sist endret: 17. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Biologiske effekter av en traumatisk opplevelse i ungdomsårene

prosjektleder

Anne Marita Milde
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1293

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biologiske effekter av en traumatisk opplevelse i ungdomsårene

Populærvitenskapelig sammendrag

Terrorangrepet 22. juli 2011 markerer den største voldshandlingen begått i Norge siden 2. verdenskrig. Spesielt for denne hendelsen var at den hovedsakelig rammet ungdommer, hvor hjernen fortsatt er under utvikling. Vår kunnskap. om hvordan ungdommers hjerne påvirkes og fungerer i etterkant av slike traumatiske hendelser er imidlertid mangelfull. I dette prosjektet ønsker vi å koble eksisterende data vedrørende opplevelser og reaksjoner hos de berørte innsamlet kort tid etter traumet med MR data av hjernen og saliva kortisol, innsamlet 2-4 år senere. Prosjektets mål er å øke vår forståelse av hvilke faktorer ved en traumatisk opplevelse som kan påvirke hjernen vår på lang sikt. Selv om terrorangrepet først og fremst representerer en nasjonal tragedie, har det også gitt oss en unik mulighet til å studere biologiske følger av traumatisk stress i ungdomsårene, med det målet at vi kan stå bedre rustet til å håndtere lignende tragedier i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Marita Milde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Cecilie Sol Skaftnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Grete Anita Dyb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Gertrud Sofie Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Tor Endestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »