Cristin-prosjekt-ID: 588620
Sist endret: 3. januar 2019 13:46

Cristin-prosjekt-ID: 588620
Sist endret: 3. januar 2019 13:46
Prosjekt

Norsk Film A/S - En kulturhistorie

prosjektleder

Tore Ulrik Helseth
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filmvitenskap

Emneord

Norsk filmhistorie • Filmpoltikk • Produksjonsstudier, film

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2017 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk Film A/S - En kulturhistorie

Vitenskapelig sammendrag

Dette bokprosjektet skal gjennom studier av bedriftskulturen så vel som selskapet rolle i film- og kinobransjen bringe ny kunnskap om noe så sjeldent som et offentlig finansierte filmselskap. Siden starten har selskapet hatt i oppdrag være å være en pådriver for norsk filmproduksjon gjennom egne produksjoner og tjenesteyting overfor bransjen for øvrig. I dette arbeidet søker vi å fange ulike dimensjoner ved selskapets virksomhet; repertoarpolitikk og produksjonspraksis og selskapets kulturpolitiske rolle. Gjennom å skrive en selskapets kulturhistorie er målet å bidra med nye vinklinger på en bedriftshistorie som allerede er omtalt og beskrevet i noen grad. Samlet dekker prosjektet perioden fra opprettelsen av selskapet i 1932 til nedleggelsen i 2001.

Prosjektet er initiert av filmvitere ved Høyskolen Innlandet (INN) i Lillehammer og er i utgangspunktet ikke finansiert utover deltakernes forskningstid. Tore Helseth og Jo Sondre Moseng ved INN leder prosjektet og de har med seg Jan Anders Diesen (INN), Gunnar Iversen (Carleton University) Leif Ove Larsen (UiB), Anne Marit Myrstad NTNU og Ove Solum (UIO).

Boken kommer på Universitetsforlaget trolig før årsskiftet 2018/2019. 

Metode

Arkivstudier og intervjuer i en sosial og kulturell filmhistorigrafisk ramme.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tore Ulrik Helseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Jo Sondre Moseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Leif Ove Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Gunnar Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Carleton University

Jan Anders Diesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »