Cristin-prosjekt-ID: 588623
Sist endret: 18. april 2018 14:36

Cristin-prosjekt-ID: 588623
Sist endret: 18. april 2018 14:36
Prosjekt

Filmens nasjonalteater; Norsk Film A/S mellom 1966 og 1981

prosjektleder

Anne Marit Myrstad
ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filmvitenskap

Emneord

Norsk filmhistorie • Filmpoltikk • Produksjonsstudier, film

Kategorier

Prosjektkategori

  • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2017 Slutt: 1. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Filmens nasjonalteater; Norsk Film A/S mellom 1966 og 1981

Vitenskapelig sammendrag

Dette forskningsarbeidet inngår i bokprosjektet «Norsk Film A/S - en kulturhistorie» som gjennom studier av bedriftskulturen så vel som selskapet rolle i samtidas kunstliv, tar mål av seg til bringe ny kunnskap om noe så sjeldent som et offentlig finansierte filmselskap. Samlet dekker prosjektet perioden fra opprettelsen i 1932 til nedleggelsen av selskapet i 2001. Delprosjektet fra 1966 til 1981 omhandler den første perioden i selskapets historie hvor filmkunstnerne selv har fått innflytelse i selskapet og fram til filmmeldingen av 1981 som lanserte en ny finansieringsmodell med konsekvenser for selskapets drift og repertoar.

 

Basert på Norsk Film A/S dokumentsamling hos Riksarkivet, Nasjonalbibliotekets klipparkiv og filmarkivsamling samt intervjuer med ansatte og andre filmarbeidere, tar delprosjektet for seg en epoke med stor vekst og utvikling både i innspillingsfasiliteter og i antall produksjoner, men samtidig med til dels heftig debatt om selskapets drift og repertoarvalg. Atten nye filmskapere gjør sin debutfilm hos Norsk Film A/S i perioden. Blant disse finnes tre av de fire kvinnene som fra og med 1970-tallet kom til å vinne internasjonal oppmerksomhet og sette sitt preg på norsk filmkunst.

Innrammet av 1970-tallets kulturhistorie preget av velstandsvekst, utdanningsrevolusjon, politisk radikalisering, herunder kvinnekamp, og europeiske filmbølger i opposisjon til populærfilmformularene, tar studien for seg sentrale beslutninger og begivenheter, kulturpolitiske føringer, økonomiske rammer og selskapets faktiske filmproduksjon - i første rekke de 56 spillefilmene. Studiene legger særlig vekt på å belyse hvordan det kunstnerisk ambisiøse og nyskapende i selskapets repertoarpolitikk, talentutvikling og produksjonspraksis, befestes og utfordres i perioden. Den samlede framstilling av epoken skal følges av to produksjonsstudier som ytterligere belyser selskapets virksomhet. Aktuelle titler for disse studiene er Rødblått paradis (Oddvar Bull Tuhus 1971) og Reisen til julestjernen (Ola Solum 1976).

Metode

Arkivstudier og intervjuer innenfor en filmhistoriefaglig sosial- og kulturhistorisk ramme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Marit Myrstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1