Cristin-prosjekt-ID: 588628
Sist endret: 18. april 2018 14:55

Cristin-prosjekt-ID: 588628
Sist endret: 18. april 2018 14:55
Prosjekt

Kvinner på lerretet i norsk film

prosjektleder

Anne Marit Myrstad
ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Filmvitenskap

Emneord

Norsk filmhistorie • Kvinner og film • Feministisk filmhistoriografi

Kategorier

Prosjektkategori

  • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. april 2018 Slutt: 15. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvinner på lerretet i norsk film

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å bidra med økt kunnskap om kvinnekarakterer, primært hovedroller, i norsk filmproduksjon. Basert på næranalyser og teorier om film og kultur, drøfter prosjektet hvordan norske filmer med kvinnelig hovedperson, har vært med på å skape det norske som en kjønnet diskurs i ulike filmhistoriske epoker. Den britiske filmforskeren Susan Hayward har argumentert til fordel for å forstå nasjonal film ikke som et nasjonalismens arnested, men heller som en diskurs hvor nasjonen forhandles (Hayward 2000). I nasjonale fortellinger kan ulike, sammensatte identiteter tre fram og bidra til nasjonen som et fellesskap basert på et mangfold av identiteter og kulturer, ikke minst når den nasjonale fortelling inngår i en internasjonal eller global kinokultur. Ettersom norsk film inngår i kinoens (og nyere plattformers) «world of circulating images», vil den nasjonale filmen og filmkarakteren ofte måtte forhandle spenninger og marginalisering innad i nasjonalkulturen så vel som idealer og verdier ‘utenfra’ (Hjort 2005).

Prosjektet gjør analytiske dypdykk i tre filmhistoriske epoker; stumfilmtiden med et høyt antall sentrale kvinnekarakter, den modernistiske og Hollywoodkritiske filmen på 1960- og 1970-tallet hvor kvinnekarakteren ofte får representere det nye og det gode og til sist: filmer fra vår samtid hvor kvinnen på lerretet inngår i kulturpolitisk debatt omkring kvinners rolle og representasjon innen norsk filmproduksjon som sådan. Prosjektet retter særlig oppmerksomhet mot den filmatiske iscenesettelse av kvinnekroppen og kjønnede og nasjonale aspekter ved filmfortellingen. Hvem sin historie er det som fortelles og hvilken funksjon har den kvinnelige hovedkarakteren? Analysen vil trekke på internasjonale studier av kvinnelige filmkarakter (Harper 2000, Fischer 2014), ikke minst feltet ‘Star Studies’ (Dyer and McDonald 1998, Petro and Petro 2010, Willis 2004), samt kulturhistorisk kjønnsforskning med interesse for kvinnebildets sentralitet og tvetydighet (Huyssen 1986, Felski 1995, Conor et al. 2005).

Arbeidet er forankret i nyere, feministisk filmhistorieforskning hvor kvinners rolle foran og bak kamera søkes belyst gjennom dialog mellom fortid og nåtid og mellom historiografiske og teoretiske praksiser (Callahan and Callahan 2010, Knight, Gledhill, and Knight 2015). Kvinnen på lerretet har vært operativ både når det gjelder utbredelse av tradisjonell femininitet, men filmheltinnene har også materialisert overskridelsens frihet og identiteter i opposisjon til etablerte normer. I dette prosjektet forstås representasjoner som performative; skapende og formende (Jerslev and Gade 2005), et perspektiv som gir grunnlag for å drøfte de utvalgte filmkarakterenes bidrag til og potensielle utfordring av det norske og norskhetens  kjønnsidealer.

For referanseliste, ta kontakt!

 

Metode

Filmanalyse og arkivstudier innenfor en sosial og estetisk filmhistorisk ramme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Marit Myrstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1