Cristin-prosjekt-ID: 588631
Registrert av: REK Sist endret: 18. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 588631
Registrert av: REK Sist endret: 18. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Randomisert studie mellom operativ eller konservativ behandling av skulderbrudd

prosjektleder

Tore Fjalestad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/476

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Randomisert studie mellom operativ eller konservativ behandling av skulderbrudd

Populærvitenskapelig sammendrag

DeltaCon studiet skal bidra til å øke dagens evidens om behandlingen av komplekse brudd i skulderen (proximale humerus). Dette er det 3. vanligste brudd hos eldre. Vår målgruppe omfatter 20% av disse bruddene. 150 nye pasienter inkluderes og vil være viktig for å øke eksisterende Cochrane evidens. Studiedesignet er prospektivt randomisert kontrollert semiblindet og multisenter fra 14 større nordiske sentre (6 norske). Vår kohort vil dekke opptaksområdet for 1.5 millioner nordmenn. Målsetningen er å sammenlikne de komplekse bruddene radnomisert til operasjon med reversert skuldeprotese eller non-operativ behandling. Utvalget omfatter de mest kontroversielle type B2 og C2 m/definert feilstilling. Effektmål er primært spørreskjemaet Q-DASH, et validert skulderspesifikt spørreskjema samt PROM: (sekundære) Livskvalitet (15D), skulderspesifikt spørreskjema (OSS), smerteevaluering VAS og pasientmedvirkningsskjema samt skulderfunksjonstest (Constant Score) testet ved blindet fysioterapeut.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Fjalestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Antti Launonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tampereen yliopistollinen sairaala

Jan Erik Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Aleksander Nilsskog Fraser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tone Wagle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5