Cristin-prosjekt-ID: 588635
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. april 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 588635
Registrert av: SPREK Sist endret: 18. april 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

EPIDURAL RYGGMARGSSTIMULERING FOR KRONISK SMERTEUTSTRÅLING ETTER RYGGKIRURGI

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Godkjenninger

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

EPIDURAL RYGGMARGSSTIMULERING FOR KRONISK SMERTEUTSTRÅLING ETTER RYGGKIRURGI

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med forskningsprosjekt er å evaluere effekten av epidural ryggmargsstimulering på vedvarende smerteutstråling til bena etter ryggkirurgi. Epidural ryggmargsstimulering har vært et behandlingstilbud for kroniske smerter i over 30 år, men effekten av denne kostbare behandlingen er utilstrekkelig dokumentert. Behandlingen består i en strømførende ledning (elektrode) som plasseres i ryggmargskanalen på utsiden av ryggmargen i håp om å redusere smerte. Frem til i dag har denne stimuleringen gitt pasienter ”prikkinger” (parestesier) i de smertefulle områdene og dette oppleves av enkelte som ubehagelig. Tekniske nyvinninger gjør at stimuleringen i dag kan utføres uten at pasienten opplever parestesier, såkalt burst stimulering. Vi skal gjennomføre en randomisert kontrollert dobbeltblindet overkrysningsstudie. For studiedeltagerne i dette prosjektet vil vi veksle mellom burst stimulering parestesier) og ingen stimulering det første året etter at at stimulatoren er lagt inn.

prosjektdeltakere