Cristin-prosjekt-ID: 588635
Registrert av: REK Sist endret: 18. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 588635
Registrert av: REK Sist endret: 18. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

EPIDURAL RYGGMARGSSTIMULERING FOR KRONISK SMERTEUTSTRÅLING ETTER RYGGKIRURGI

prosjektleder

Sasha Gulati
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/475

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. september 2018 Slutt: 8. februar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EPIDURAL RYGGMARGSSTIMULERING FOR KRONISK SMERTEUTSTRÅLING ETTER RYGGKIRURGI

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med forskningsprosjekt er å evaluere effekten av epidural ryggmargsstimulering på vedvarende smerteutstråling til bena etter ryggkirurgi. Epidural ryggmargsstimulering har vært et behandlingstilbud for kroniske smerter i over 30 år, men effekten av denne kostbare behandlingen er utilstrekkelig dokumentert. Behandlingen består i en strømførende ledning (elektrode) som plasseres i ryggmargskanalen på utsiden av ryggmargen i håp om å redusere smerte. Frem til i dag har denne stimuleringen gitt pasienter ”prikkinger” (parestesier) i de smertefulle områdene og dette oppleves av enkelte som ubehagelig. Tekniske nyvinninger gjør at stimuleringen i dag kan utføres uten at pasienten opplever parestesier, såkalt burst stimulering. Vi skal gjennomføre en randomisert kontrollert dobbeltblindet overkrysningsstudie. For studiedeltagerne i dette prosjektet vil vi veksle mellom burst stimulering parestesier) og ingen stimulering det første året etter at at stimulatoren er lagt inn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sasha Gulati

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Tomm B. Müller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Astrid Brautaset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Mattis A. Madsbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Agnete M. Gulati

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »