Cristin-prosjekt-ID: 588637
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 588637
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Pasientautonomi ved langtkommet kreft.

prosjektleder

Pål Gulbrandsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo
 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/474

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientautonomi ved langtkommet kreft.

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien er å undersøke om kreftpasienter ved norske sykehus får tilstrekkelig og tilpasset informasjon slik at de har en reell mulighet til å medvirke i beslutninger, og til å mestre livet med livstruende sykdom. Undersøkelsen har et kvalitativt og utforskende design bestående av tre delstudier. I del 1 vil vi intervjue pasienter med kreft i pankreas for å få kunnskap om deres behov og preferanser for informasjon, samt deres opplevelse av om viktige informasjonsbehov er møtt. I del 2 vil vi analysere skriftlig pasientinformasjon om livsforlengende cellegiftbehandling ved pankreaskreft, ved hjelp av et verktøy som er utviklet for å kvalitetsvurdere skriftlig pasientinformasjon ved behandlingsvalg. I del 3 vil vi studere hvordan muntlig informasjon gis til pasienter med kreft ved å analysere videoopptak av autentiske samtaler mellom kreftpasienter og deres behandlende lege på sykehuset. I denne delstudien er ikke utvalget begrenset til en bestemt gruppe kreftpasienter

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Pål Gulbrandsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tonje Lundeby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Stein Kaasa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3