Cristin-prosjekt-ID: 589010
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 589010
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 00:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

Identifikasjon av biomarkører som avspeiler cellulære effekter av thyreoideahormoner

prosjektleder

Erik Fink Eriksen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1883

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 30. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identifikasjon av biomarkører som avspeiler cellulære effekter av thyreoideahormoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å identifisere nye biomarkører, som avspeiler virkningen av T4 og T3 på cellulært plan som kan anvendes for monitorering av behandling av hypotyreose. Hypotyreose, eller lavt stoffskifte, er en sykdom i skjoldbruskkjertelen hvor denne ikke produserer tilstrekkelig med hormoner. Pasientene behandles med syntetiske hormoner som thyroxin. Om lag 10-15% av pasienter med lavt stoffskifte er ikke vellykket behandet med thyroxin (T4) og vil få en kombinasjonsbehanbdling med T4 og tri-iodo-thyronin (T3) eller andre legemidler. Monitorering av behandlingseffekter er utelukkende basert på vurdering av subjektive symptomer. Det skal inkluderes 60 kvinner i prosjektet. Deltakerne er pasienter med har dårlig regulert stoffskifte. De vil i studien bli behandlet med kombinasjonen T4 og T3 i et crossover design, 3 måneder på hvert hormon. Under behandlingen vil det måles effekter på temperatur, basal metabolisk rate, hudtemperatur, kognisjon, fysisk aktivitet og kardiovaskulær funksjon. Det vil foretas proteomiske analyser mhp. deteksjon av nye biomarkører og assays relatert til endringer i brunt fett som er følsomt for thyreoidea hormon. Pasienter med Kardiovaskulær sykdom, leveraffeksjon, annen endokrinologisk sykdom, hormonell substitusjonsterapi ut over T4 eller T3, ekskluderes fra studien. Fullblod, serum, celler, urin, biopsi og benmarg vil bli samlet inn og det søkes om en ny biobank, «T3+-T4 prosjekt» med ansvarshavende Erik Fink Eriksen. Det vil gjøres gentesting på enkelt gen. Det vil testes for kognisjon, hukommelse og psykisk status ved hjelp av 3 spørreskjemaer. Undersøkelser og prøvetakning gjennomføres ved prosjektstart, midtveis og ved prosjektslutt. Pasientene vil ha kontroller annen hver uke hos prosjektlege. Benmarg tas ved oppstart og avslutning. Pasientene skal selv måle kroppstemp en gang i uken. Deltakerne kan kontakte prosjektansvarlig/avdeling dersom de føler ubehag i forbindelse med kardielle bivirkninger (takykardi, brystsmerter) og vil bli tilsett innen 4 timer. Det vil utføres immunohistokjemi, mass spec for proteomics, NMR spektroskopi for metabolomics og genekspresjonsarrays.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Fink Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sara Salehi Hammerstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Milaim Pepaj

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingrid Norheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »