Cristin-prosjekt-ID: 589011
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 589011
Registrert av: REK Sist endret: 11. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Medikamentell behandling ved eggstokkreft - Hvordan kan man bedre forutsi respons til platinum-basert terapi?

prosjektleder

Line Bjørge
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/72

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2014 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medikamentell behandling ved eggstokkreft - Hvordan kan man bedre forutsi respons til platinum-basert terapi?

Populærvitenskapelig sammendrag

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige del av verden, og i Norge blir 450 kvinner diagnostisert med sykdommen hvert år. Behandlingen som tilbys er en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi. Prognosen for kvinnene med denne sykdommen er fortsatt dårlig, og mindre enn 45% bli kurert. Dette skyldes hovedsakelig at sykdommen allerede har spredt seg på diagnosetidspunktet, samt utvikling av medikamentresistens. En av de største utfordringen er å forstå hvorfor pasienter med lignende sykdomskarakteristika responderer ulikt på det samme primære medikamentelle behandlingsregime. Målsetningen med prosjektet er derfor å identifisere biologiske egenskapet ved svulstene hos responderer vs. ikke-respondere som kan forklarer dette. Svulstvev fra pasientene vil bli analysert med avanserte molekylærbiologiske metoder og data vil bli sammenhold med informasjon om klinisk utkomme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Bjørge

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Michele Genangeli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universiteit Maastricht

Olav Karsten Vintermyr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Lars Andreas Akslen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Emmet Matin Mccormack

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »