Cristin-prosjekt-ID: 589439
Registrert av: REK Sist endret: 23. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 589439
Registrert av: REK Sist endret: 23. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prediksjon av død, morbiditet og sykehusbehandling ved traumer

prosjektleder

Thomas Geisner
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/438

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 12. mars 2018 Slutt: 12. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prediksjon av død, morbiditet og sykehusbehandling ved traumer

Populærvitenskapelig sammendrag

For hardt skadde pasienter er helsepersonellets innsats de første minuttene og timene kritiske for å hindre funksjonstap og død. Egne traumeteam ved akuttsykehusene er trent til å ta imot denne gruppen pasienter, men en overraskende stor andel av hardt skadde pasienter blir ikke identifisert som dette prehospitalt, og tas i mot uten traumeteam ved innkomst på sykehus. For å forbedre traumebehandlingen er det helt avgjørende å kunne karakterisere et traume og dets alvorlighetsgrad. Innføringen av mortalitetspredikerende traumescorer, altså scoringssystemer som angir sannsynlighet for død etter et traume, er derfor viktig. Eksisterende systemer er utarbeidet i land med en høyere andel stikk- og skuddskader. Vi ønsker å bruke de mest kjente systemene på en populasjon av norske traumepasienter, der utfallet er kjent, og se i hvor stor grad scoringssystemene kan brukes til å forutsi risiko for langvarig sykehusopphold, funksjonstap og død.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Geisner

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gustav Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kurt Børslid Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Matias Vinding Huseby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Tor-Arne Hegvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5