Cristin-prosjekt-ID: 589627
Registrert av: REK Sist endret: 24. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 589627
Registrert av: REK Sist endret: 24. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Impact av mikrosirkulasjonsendringer under spiserørskreft operasjon

prosjektleder

Syed Sajid Hussain Kazmi
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/500

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mars 2018 Slutt: 29. februar 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Impact av mikrosirkulasjonsendringer under spiserørskreft operasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Ved operasjon for spiserørskreft er lekkasje i anastomosen den mest fryktede komplikasjon, og det er høy dødelighet på grunn av dette. Slik lekkasje settes i sammenheng med dårlig sirkulasjon i vevet. Hensikten med dette pilotprosjektet er å kartlegge mikrosirkulasjonen i vevet omkring anastomosestedet ved hjelp av laser Doppler flowmetri og spektrofotometri for å optimalisere valg av anastomosested. Begge disse metodene er velegnet til å måle mikrosirkulasjonsendringer. Ved Oslo universitetssykehus opereres ca. 50 pasienter per år for spiserørskreft. Optimal sirkulasjon i vevet er assosiert med bedre tilheling av anastomosen. Pasientene som deltar i prosjektet, må gjennom en undersøkelse med en sonde i tilknytning til rutinemessig gastroskopi før og etter operasjonen, samt under selve operasjonen. Undersøkelsen tar 15 minutter hver gang, og er ifølge prosjektleder ufarlig. Det skal også gjøres CT angiografi. Ved CT angiografi anvendes kontrast intravenøst som kan påvirke nyrefunksjon. Pasienter med alvorlig nyresvikt skal av den grunn ikke utsettes for CT angiografi undersøkelse. 15 pasienter med spiserørskreft som er vurdert til å være egnet for torakolaparoskopisk operasjon, skal inkluderes i studien. Man forventer mer enn 50 % endringer i flere av mikrosirkulasjonsrelaterte faktorer før og etter deling av magesekken og spiserøret. Studien er enpilot studie som skal generere en hypotese for et større studie design som er planlagt og starte i slutten av 2018. Fra pasientjournal skal det innhentes klinisk relevant opplysninger relatert til pasientens spiserørskreft sykdom, informasjon om tidligere sykdommer, operasjoner, faste medisiner, medikament allergier, osv. Prosjektet er en del av et PhD-prosjekt innen medisin.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Syed Sajid Hussain Kazmi

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Natkai Safi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Simen Tveten Berge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nils-Einar Kløw

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jonny Hisdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »