Cristin-prosjekt-ID: 590210
Sist endret: 27. april 2018 13:30

Cristin-prosjekt-ID: 590210
Sist endret: 27. april 2018 13:30
Prosjekt

Personell og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester - Pepsiko

prosjektleder

Rebecka Maria Norman
ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Emneord

Kvalitet i helsetjenesten • Helsepersonell • Validering • Spørreskjemametodikk • Sykehjem • Lønns- og arbeidsbetingelser • Pasientsikkerhet

Kontaktinformasjon

Sted
Rebecka Norman

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personell og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester - Pepsiko

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er del av et doktorgradsprosjekt, hvor formålet er å utvikle et spørreskjema som kan brukes til å samle pålitelig informasjon om hvordan pleiepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten vurderer kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene de er med på å utføre, og om hvordan de opplever sine egne arbeidsbetingelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Rebecka Maria Norman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Ingeborg Strømseng Sjetne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Measuring nurses' perception of work environment: A scoping review of questionnaires.

Norman, Rebecka Maria; Sjetne, Ingeborg Strømseng. 2017, BMC Nursing. FHI, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1