Cristin-prosjekt-ID: 590219
Registrert av: REK Sist endret: 9. september 2021, 12:18 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 590219
Registrert av: REK Sist endret: 9. september 2021, 12:18 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bedre monitorering av nyfødte etter fødsel og ved gjenopplivning

prosjektleder

Siren Irene Rettedal
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/338

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mars 2018 Slutt: 15. mars 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre monitorering av nyfødte etter fødsel og ved gjenopplivning

Populærvitenskapelig sammendrag

International Liaison Committee on resuscitation (ILCOR) publiserer hvert femte år oppdaterte retningslinjer for gjenopplivning av nyfødte, og identifiserer kunnskaps gap. I 2015 etterlyste ILCOR forbedret teknologi for raskere applikasjon av EKG hos nyfødte. Laerdal Medical har utviklet NeoBeat, som kan måle hjertefrekvensen hos nyfødte umiddelbart etter forløsning. I en randomisert kontrollert studie vil vi evaluere om implementering av NeoBeat kan hjelpe helsearbeidere med å følge retningslinjer for gjenopplivning, og utøve mer effektiv overtrykksventilering av nyfødte. T-pieces som NeoPuff brukes ved overtrykksventilering av nyfødte i mange høyinntektsland. Hvilke tidalvolum som genereres ved anbefalte trykkinnstinntillinger er ukjent. I en prospektiv observasjons studie vil vi ved hjelp av en ventilasjonsmonitor, Florian+, og NeoBeat undersøke hvilke tidal volum som genereres, og hvilke tidalvolum som gir raskest stigning i hjertefrekvens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siren Irene Rettedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Ingvild Dalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Trygve Christian Eftestøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Kjersti Engan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Joar Eilevstjønn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Laerdal Medical
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »