Cristin-prosjekt-ID: 590232
Registrert av: SPREK Sist endret: 27. april 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 590232
Registrert av: SPREK Sist endret: 27. april 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

prosjektleder

Gunnar Tschudi Bondevik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/599

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mars 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

Populærvitenskapelig sammendrag

Skader og ulykker er et viktig folkehelseproblem i Norge. Alvorlig skadde pasienter trenger rask vurdering på skadested og transport til sykehus for endelig behandling. Det er usikkert hvilken effekt tilstedeværelse av legevaktlege på skadested har for videre pasientforløp. Materiale: I prosjektet vil vi samle inn data fra 6 Akutt Medisinske Kommunikasjonssentraler (AMK) i 6 måneder. Vi vil inkludere 300 hendelser med "rød respons alarm" etter akutt skade eller ulykke der legevaktlege blir varslet fra AMK. Metode: Vi vil intervjue 50-100 legevaktleger om deres vurdering av primærmeldingen fra AMK og om faktorer som påvirker valg om utrykning. Vi vil se om deltagelse fra legvaktlege påvirker behandlingssted, hastegradvurdering og skadestedstid. Slik kunnskap er viktig for bedring av akuttmedisinske rutiner og retningslinjer. Det er også nyttig for vurdering av lokalisasjon av legevakter og ambulansestasjoner. Dette gjelder spesielt i distrikt med lengre avstander og mindre ressurser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnar Tschudi Bondevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Kristian Myklevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Erik Zakariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4