Cristin-prosjekt-ID: 590232
Registrert av: REK Sist endret: 31. juli 2019 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 590232
Registrert av: REK Sist endret: 31. juli 2019 14:31
Prosjekt

Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

prosjektleder

Gunnar Tschudi Bondevik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/599

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mars 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

Populærvitenskapelig sammendrag

Skader og ulykker er et viktig folkehelseproblem i Norge. Alvorlig skadde pasienter trenger rask vurdering på skadested og transport til sykehus for endelig behandling. Det er usikkert hvilken effekt tilstedeværelse av legevaktlege på skadested har for videre pasientforløp. Materiale: I prosjektet vil vi samle inn data fra 6 Akutt Medisinske Kommunikasjonssentraler (AMK) i 6 måneder. Vi vil inkludere 300 hendelser med "rød respons alarm" etter akutt skade eller ulykke der legevaktlege blir varslet fra AMK. Metode: Vi vil intervjue 50-100 legevaktleger om deres vurdering av primærmeldingen fra AMK og om faktorer som påvirker valg om utrykning. Vi vil se om deltagelse fra legvaktlege påvirker behandlingssted, hastegradvurdering og skadestedstid. Slik kunnskap er viktig for bedring av akuttmedisinske rutiner og retningslinjer. Det er også nyttig for vurdering av lokalisasjon av legevakter og ambulansestasjoner. Dette gjelder spesielt i distrikt med lengre avstander og mindre ressurser.

Tittel

General practitioners' response to red response alarms

Populærvitenskapelig sammendrag

Injuries and accidents are major public health challenges in Norway and other countries. In Norway, 2500 people die each year from injuries, and more than 12 per cent of the Norwegian population is treated by a doctor due to injuries.

A severely injured patient needs fast triage, necessary treatment at the site of accident, and transport to hospital for definitive care. All emergency health care personnel need to know the “Trauma chain of survival” for best treatment of injured patients. In Norway, both general practitioners (GPs) from the primary health care system, ambulance personnel and helicopter emergency medical system (HEMS) crew from the hospital/secondary health care system take part in acute prehospital responses due to injuries and accidents. Other countries organize the emergency health care system differently, many without the involvement of GPs or the primary health care services.

It might be discussed whether the GP should take part in the emergency health care system, and in acute prehospital response due to injuries and accidents. The effect of having a GP on-call at the accident site is still uncertain. Further studies are.

The GP on-call needs adequate information in the primary message from the emergency medical communication centre (EMCC) to be able to make the right decision regarding whether to call out to an accident. It has not earlier been studied to which degree the primary message may be useful for the GP on-call.

The distance and the direction between the patient, the emergency health resources and the hospital will affect the acute response. It is important to investigate how factors related to the patient, time of incident, distance and geography is associated with the GPs decision regarding call-out.

Knowledge about these issues will be useful for making adequate routines regarding the content of the initial primary message from the EMCCs and the further communication on the radio network. It may also help casualty clinics and EMCCs to make appropriate guidelines for when GPs on call should leave a busy clinic and attend an accident on site. Further, the results may give useful information regarding the specific challenges in rural districts with limited resources and longer distances. This includes political decisions regarding geographic placement of casualty clinics and ambulance stations.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunnar Tschudi Bondevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Kristian Myklevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Erik Zakariassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4