Cristin-prosjekt-ID: 590233
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 590233
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Antibiotikabruk og infeksjoner i primærhelsetjenesten i Norge

prosjektleder

Knut-Arne Wensaas
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/605

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. mars 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotikabruk og infeksjoner i primærhelsetjenesten i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Antibiotikaresistens er et økende problem og en trussel mot folkehelsen. Det er derfor et uttalt mål å redusere antibiotikaforbruket. Mer enn 80 % av antibiotikaforskrivningen til mennesker i Norge skjer i allmennpraksis, og det meste av endringen må komme her. Formålet med prosjektet er å frambringe ny kunnskap som er relevant i møte med pasienter som har infeksjon. Prosjektet har følgende hovedformål: • Undersøke legesøkning over tid for forskjellige typer infeksjoner. • Undersøke bruk av antibiotika forskrevet av fastleger og legevaktleger i Norge. • Undersøke hvordan uttak av antibiotika er fordelt på forskjellige diagnoser. • Undersøke sammenhenger mellom laboratoriebruk hos fastlege/legevaktsleger og bruk av antibiotika. Prosjektet baserer seg på koblede data fra tre registre: Oppgjørssystemet for Kontroll og utbetaling av helserefusjon for perioden 2006-2017, Reseptregisteret for perioden 2006-2017 og Meldesystem for smittsomme sykdommer for perioden 2006-2015.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut-Arne Wensaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Leo Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Dagrun Slettebø Daltveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Sverre Litleskare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Knut Erik Emberland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »