Cristin-prosjekt-ID: 590239
Registrert av: REK Sist endret: 6. mai 2020, 09:52

Cristin-prosjekt-ID: 590239
Registrert av: REK Sist endret: 6. mai 2020, 09:52
Prosjekt

Er nyrefunksjonen ved 40-50 års alder påvirket av fødselsvekt?

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse
ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Fonna HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/927

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. august 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Er nyrefunksjonen ved 40-50 års alder påvirket av fødselsvekt?

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er vist at personer født med lav fødselsvekt sammenliknet med personer med normal fødselsvekt, har lavere antall funksjonelle enheter i nyrene, høyere blodtrykk og lavere nyrefunksjon. Studien vil undersøke nyrefunksjonen til 50 personer med lav fødselsvekt og sammenlikne med 50 personer med normal fødselsvekt. Deltakerne vil bli selektert basert på fødselsår, bosted og registrerte data i Medisinsk Fødselsregister. Undersøkelsen vil bli gjennomført ved Haugesund Sykehus over tre dager og innebærer bl.a. måling av glomerulær filtrasjonsrate, nyrereserve og MR-nyre samt blod- og urinprøvetaking.

Tittel

Does renal function at age 40-50 years associate with birth weight?

Populærvitenskapelig sammendrag

It has been shown that persons born with low birth weight, as compared to persons born with normal birth weight, has lower number of nephrons in the kidneys, higher blood pressure and lower glomerular filtration rate. This study will investigate the kidney function of 50 persons with low birth weight and compare with 50 persons with normal birth weight. The study persons will be selected based on birth year, current living address and registered data in the Norwegian Medical Birth Registry. Examinations of the included persons will be performed at Haugesund Hospital over three days and include measurement of glomerular filtration rate with iohexol, measurement of renal functional response and a MR examination of the kidneys. Ordinary blood samples, urine samples and biobanking will also be done.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Fonna HF

Jan-Ankar Monssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anna Gjerde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF

Bjørn Steinar Lillås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF

Jörg Assmus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Vest RHF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »