Cristin-prosjekt-ID: 590706
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 590706
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Type 2 diabetes og vitamin D

prosjektleder

Kåre I. Birkeland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/157

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2009 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Type 2 diabetes og vitamin D

Populærvitenskapelig sammendrag

Type 2 diabetes er kjennetegnet ved nedsatt insulinfølsomhet og utilstrekkelig insulinproduksjon. I tillegg har pasienter med type 2 diabetes ofte lavt nivå av vitamin D. Studier har vist at det er en sammenheng mellom lavt nivå av vitamin D, overvekt, metabolsk syndrom og type 2 diabetes. I studien ønsker man å undersøke nærmere om intervensjon med vitamin D vil gi en gunstig effekt på type 2 diabetes. Studiens hovedendepunkt er endring i insulinsensitivitet. Studien er randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert og har en varighet på 6 måneder. 60 pasienter skal inkluderes.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kåre I. Birkeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1