Cristin-prosjekt-ID: 591029
Registrert av: REK Sist endret: 15. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 591029
Registrert av: REK Sist endret: 15. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie for å undersøke symptombedring og metabolsk kontroll ved bruk av PTH (rhPTH(1-84)) ved kronisk biskjoldbruskkjertelsvikt, hypoparatyreoidisme

prosjektleder

Ansgar Heck
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2115

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie for å undersøke symptombedring og metabolsk kontroll ved bruk av PTH (rhPTH(1-84)) ved kronisk biskjoldbruskkjertelsvikt, hypoparatyreoidisme

Populærvitenskapelig sammendrag

Hypoparatyroidisme har vært behandlet med vitamin D, kalsium og magnesium - som kun adresserer den delen av sykdommen som omhandler hypokalsemi uten å hjelpe for andre metabolske utfordringer. RhPTH(1-84) er et rekombinant humant paratyroeida hormon og er første erstatningsbehandling for hypoparatyroid hormon godkjent av USA, EU og Norge. Hensikten med denne studien er å undersøke om behandling med RhPTH(1-84) gir økt symptombedring sammenliknet med standard behandling hos pasienter med parathyroidisme målt med Hypoparathyroidism Symptom Diary (HPT-SD) og flere andre skjemaer vurdert av pasientene. Man vil også undersøke sikkerhet og toleranse. Studien er dobbeltblindet, og pasientene randomiseres i forholdet 1:1 til aktiv behandling eller placeco og behandles i 26 uker. Begge grupper vil få aktiv vitamin D og kalsium supplement.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ansgar Heck

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Eystein Sverre Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2