Cristin-prosjekt-ID: 591531
Sist endret: 4. mai 2018, 15:23

Cristin-prosjekt-ID: 591531
Sist endret: 4. mai 2018, 15:23
Prosjekt

“FOLLOW THE SUTURES“. AN OPEN MULTICENTER, MULTINATIONAL PILOT STUDY TO EXPLORE TOLERABILITY, SAFETY AND EFFECT OF A NEW PROCEDURE FOR INJECTING BOTULINUM TOXIN IN THE HEAD AGAINST CHRONIC MIGRAINE

prosjektleder

Lars Jacob Stovner
ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrologi

Emneord

Migrene

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
97136611
Sted
Lars Jacob Stovner

Tidsramme

Avsluttet
Start: 21. mai 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

“FOLLOW THE SUTURES“. AN OPEN MULTICENTER, MULTINATIONAL PILOT STUDY TO EXPLORE TOLERABILITY, SAFETY AND EFFECT OF A NEW PROCEDURE FOR INJECTING BOTULINUM TOXIN IN THE HEAD AGAINST CHRONIC MIGRAINE

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker ¨prøve ut en enklere, rimeligere og kanskje mer effektiv måte å sette Botox-injeksjoner i hodebunnen ved kronisk migrene. Dette er en pilotstudie som kanskje kan bane vei for en større studie senere. 

Vitenskapelig sammendrag

Den muskel-lammende giften Botulinumtoxin A (BoNT-A) injisert i muskler hodebunnen og nakken (31 – 36 punkter) brukes stadig oftere ved behandlingsrefraktær kronisk migrene (KM). Dyre- og menneskestudier tyder på at effekten ved KM skyldes at BoNT-A motvirker utvikling av overfølsomhet i sensoriske nerver til hjernehinner og kar. Disse intrakranielle nervene har sidegrener som penetrerer kraniet til hodebunnen i kranieknoklenes sammenføyninger (suturer). Rottestudier viser at BoNT-A satt over
suturene motvirker hypersensitisering mer effektivt enn hvis man setter det i muskler. Denne aktuelle studien på KM-pasienter er en liten (40 pasienter, 20 i Norge, 20 i USA) åpen pilotstudie som søker å teste ut om ca halv dose i 18 punkter injisert langs suturene er raskere og mindre smertefullt, og om det kan være en effekt (mindre hodepine etter enn før injeksjonen). Studien er en forstudie for en eventuell senere stor randomisert, blindet, placebokontrollert studie for å studere effekten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Jacob Stovner

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gøril Bruvik Gravdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital HF

Joan Crespi Vidal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erling Andreas Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nevroklinikken ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Knut Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »