Cristin-prosjekt-ID: 591758
Sist endret: 9. mai 2018, 09:54

Cristin-prosjekt-ID: 591758
Sist endret: 9. mai 2018, 09:54
Prosjekt

Matematikk og lyrikk

prosjektleder

Marianne Røskeland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 200.000
 • Høgskolen i Bergen
  Prosjektkode: 5500043

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Litteraturvitenskapelige fag • Fagdidaktikk

Emneord

Matematikkdidaktikk • Lyrikk • Norsk fagdidaktikk • Matematikk som spåk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55585770
Sted
Marianne Røskeland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 1. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Matematikk og lyrikk

Tittel

Matematikk og lyrikk

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et tverrfaglig prosjekt mellom norsk og matematikk. Det blir samlet inn materiale og erfaringer om hvordan elevgruppene samtaler om matematikktekster og skjønnlitterære tekster. Fokus er på elevers refleksjon knyttet til grubleoppgaver og lyrikk der vi analyserer samtaledynamikk, deltakelse og språkbruk. Vi ønsker særlig å identifisere kvaliteter og utfordringer ved samtalene og knytte det sammen med læringsutbytte i norsk og matematikk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marianne Røskeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Rune Herheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Inger Elin Lilland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Gro Ulland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4