Cristin-prosjekt-ID: 591852
Sist endret: 11. mai 2018 12:48

Cristin-prosjekt-ID: 591852
Sist endret: 11. mai 2018 12:48
Prosjekt

Svimmelhet og balansefunksjon hos pasienter med svulst på balansenerven

prosjektleder

Frederik Kragerud Goplen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Nevrokirurgi • Medisinske fag • Otorhinolaryngologi

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk
 • Øre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 4.2 Evaluering av markører og teknologier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55072700
Sted
Frederik Kragerud Goplen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Svimmelhet og balansefunksjon hos pasienter med svulst på balansenerven

Vitenskapelig sammendrag

Haukeland universitetssykehus har nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med svulst på balansenerven og mottar alle norske pasienter med denne diagnosen. Diagnosen stilles på MR, oftest etter at pasienten har merket hørselstap og øresus på en side. Noen av svulstene vokser ikke etter diagnosetidspunktet og kan da observeres med årlig MR uten ytterligere behandling. Store svulster og svulster som vokser, behandles med gammakniv eller kirurgi. Selv om kun 10 % har betydelig svimmelhet, er det dette symptomet som går mest ut over livskvaliteten i gruppen som helhet. Vi vet i dag lite om hvorfor noen av pasientene opplever svimmelhet og andre ikke, men det er grunn til å tro at dette har sammeheng med hvordan svulsten påvirker balansenerven. Denne prospektive studien tar i bruk nye undersøkelsesmetoder i tillegg til symptomskjemaer for å kartlegge symptomutvikling og balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom. Målet er bedre forebygging og behandling av vertigosymptomene. Haukeland universitetssykehus har nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med svulst på balansenerven og mottar alle norske pasienter med denne diagnosen. Diagnosen stilles på MR, oftest etter at pasienten har merket hørselstap og øresus på en side. Noen av svulstene vokser ikke etter diagnosetidspunktet og kan da observeres med årlig MR uten ytterligere behandling. Store svulster og svulster som vokser, behandles med gammakniv eller kirurgi. Selv om kun 10 % har betydelig svimmelhet, er det dette symptomet som går mest ut over livskvaliteten i gruppen som helhet. Vi vet i dag lite om hvorfor noen av pasientene opplever svimmelhet og andre ikke, men det er grunn til å tro at dette har sammeheng med hvordan svulsten påvirker balansenerven. Denne prospektive studien tar i bruk nye undersøkelsesmetoder i tillegg til symptomskjemaer for å kartlegge symptomutvikling og balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom. Målet er bedre forebygging og behandling av vertigosymptomene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frederik Kragerud Goplen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Stein Helge Glad Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Morten Lund-Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kathrin Skorpa Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4