Cristin-prosjekt-ID: 592084
Sist endret: 17. februar 2021, 10:52

Cristin-prosjekt-ID: 592084
Sist endret: 17. februar 2021, 10:52
Prosjekt

Lærar for ein dag; Eit konsept som kombinerer on- , off- campus-aktivitetar og utvikling av nye praksisar i fleksible lærarutdanningar

prosjektleder

Anders Grov Nilsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 800.000
 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P29/2016

Kontaktinformasjon

Sted
Anders Grov Nilsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lærar for ein dag; Eit konsept som kombinerer on- , off- campus-aktivitetar og utvikling av nye praksisar i fleksible lærarutdanningar

Vitenskapelig sammendrag

Lærarutdanninga har det siste tiåret vore utsett for omleggingar. Endringane fører til at noko blir nettbasert og noko vert deltidsstudium. Når me hybridiserer utdanningane må me tenkja nytt mellom anna omkring korleis me organiserer  t.d. on- og off- campus-aktivitetar, og utvikla nye praksisar og ressursar.

Studentane vil ikkje koma til campus for å delta på tradisjonelle einvegs-førelesingar som kunne vore distribuert via nettet. Men dei vil koma til campus for å ta del i meiningsfylte og lærerike aktivitetar. I "Lærar for ein dag" ønskjer me å kombinera on- og off-campus aktivitetar, og utvikla nye praksisar i fleksible lærarutdanningar.

«Lærar for ein dag» tek utgangspunkt i emnet «Pedagogikk og elevkunnskap (15 sp)». Gjennom arbeid med innhald og aktivitetar som støttar læringsutbytteskildringane utviklar me samstundes ein metodikk som kan vera overførbar til den nettstøtta lærarutdanninga.

For å lukkast med prosjektet vil me gjennomføra følgjande aktivitetar:

 • Utarbeida autentiske og realistiske case frå praksisfeltet. Desse skal visualiserast godt.
 • Case/scenario skal setjast i ei ramme/portal.
 • Case og portal skal vera ein pedagogisk ressurs for LU-læraren.
 • Kontinuerleg refleksjon blant dei involverte i prosjektgruppa (praksisfeltet, LU og det pedagogiske IKT-miljøet) om korleis me utviklar nye tidsriktige praksisar for nettstøtta lærarutdanning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anders Grov Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jorunn Thortveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Else Karen Vikanes Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Kulild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jorunn Høyland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »