Cristin-prosjekt-ID: 592085
Sist endret: 14. desember 2018 11:09

Cristin-prosjekt-ID: 592085
Sist endret: 14. desember 2018 11:09
Prosjekt

Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland; Kva pedagogisk omstilling er nødvendig for å møta omstillinga i arbeidslivet?

prosjektleder

Rannveig Litlabø
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.099.500
 • Norgesuniversitet
  Prosjektkode: P18/2017

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teknologi

Emneord

Sveiseteknologi • IKT i tilpassa opplæring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland; Kva pedagogisk omstilling er nødvendig for å møta omstillinga i arbeidslivet?

Vitenskapelig sammendrag

«Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland» er et prosjekt innenfor innsatsområdet Digitale læringsformer for arbeidslivet og Aktiv læring. I samarbeid med industrien i Sunnhordlandsregionen startet daværende Høgskolen Stord/Haugesund opp en spesialtilpasset bachelorutdanning i ingeniørfag hausten 2016. Et fleksibelt løp tilpasset folk som er i arbeid. Det er et spesielt tilrettelagt løp der det gis innpass for 60 studiepoeng (sp) basert på fag som er gjennomført ved tekniske fagskole. Det totale løpet fra fagarbeider til ferdig ingeniør vil da bestå av i alt fire år, der to år blir gjennomført ved den tekniske fagskulen og de resterende to årene blir gjennomført ved HSH. Industrien har vært delaktig i utviklingen av studiemodellen og bidrar også med undervisningspersonell. Det er et stort behov for å vidareutdanne fagarbeidere til ingeniørar for å kunna svare til kravene fra et økende internasjonalt marked. Dette behovet er forsterket i disse tider da store konjunkturendringer fører til økt fokus på omstilling og internasjonalisering. I denne sammenheng har den «praktiske ingeniøren», som skildrar kombinasjonen av den praktiske erfaringa fra fagarbeid med den mer teoretiske ingeniørutdanningen, en ekstra stor verdi for næringslivet. Og er en del av industriens hovedmotivasjon for å støtte opp under dette utdanningsløpet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rannveig Litlabø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Aslaug Grov Almås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2