Cristin-prosjekt-ID: 592825
Sist endret: 25. mai 2018 15:01

Cristin-prosjekt-ID: 592825
Sist endret: 25. mai 2018 15:01
Prosjekt

2012/805 Kartlegging av voksne personer med dysmeli i Norge, utdanning, arbeid og hverdagsliv

prosjektleder

Heidi Johansen
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. mai 2012 Slutt: 12. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

2012/805 Kartlegging av voksne personer med dysmeli i Norge, utdanning, arbeid og hverdagsliv

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Kristin Østlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Svend Rand-Hendriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Trine Bathen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 4 av 4