Cristin-prosjekt-ID: 593658
Sist endret: 30. mai 2018 13:05

Cristin-prosjekt-ID: 593658
Sist endret: 30. mai 2018 13:05
Prosjekt

Effekt og sikkerhet ved kjeveleddinjeksjoner ved barneleddgikt: En norsk multisenter pilotstudie.

prosjektleder

Ellen Berit Nordal
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pediatri • Kjevekirurgi • Reumatologi

Emneord

Kjeve • Barneleddgikt • Kjevekirurg

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Betennelse og immunsystem

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.1 Legemidler
 • 6.4 Kirurgi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. mai 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt og sikkerhet ved kjeveleddinjeksjoner ved barneleddgikt: En norsk multisenter pilotstudie.

Tittel

Efficacy and safety of intraarticular corticosteroid injections in children with juvenile idiopathic arthritis and temporomandibular joint arthritis: A Norwegian multicenter pilot study.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å undersøke effekt og sikkerhet ved kjeveleddsinjeksjoner med steroider ved betennelse i kjeveledd blant barn med barneleddgikt, sammen med mikrobiologisk og immunologisk undersøkelse av kjeveledd-væske og saliva. Observasjons-studien gjennomføres i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.Studien tar sikte på å inkludere inntil 25 barn med barneleddgikt og betennelse i kjeveledd opp til 18 års alder i Norge. Dersom både klinisk undersøkelse og MR bilde viser betennelse i kjeveledd, vil barnet få tilbud om sprøytebehandling i kjeveledd med steroid (Lederspan). Dette er et tilbud som gis uavhengig om barn og pårørende ønsker å være med i studien eller ikke. Medikamentet Lederspan® vil blitt gitt i to forskjellige doser avhengig av barnets vekt. Sprøytebehandlingen vil foregå enten i narkose eller med lokalbedøvelse. Før og etter behandlingen undersøkes gapeevne og smerte i kjeveledd av barnelege og tannlege-spesialist, i tillegg til en MR-undersøkelse. Mikrobiologisk og immunologisk undersøkelse: I forbindelse med sprøyte-behandlingen i kjeveledd tas en penselprøve fra huden, som senere sammenlignes med eventuelle bakterier i kjeveledd. Deretter skylles kjeveleddet ved at en liten mengde (1-2 ml) væske som inneholder B-vitaminet kobalamin settes inn og trekkes ut (push-and-pull-teknikken). Vi vil undersøke penselprøven fra hud, spytt, blod og kjeveleddledd-væske som senere vil analyseres for å undersøke mulige sykdomsframkallende faktorer (bakterier og immunforsvar), arveanleggenes betydning for leddgiktens forløp og alvorlighetsgrad, og betydningen av markører for revmatisk sykdom og benhelse. Vi vil i tillegg sammenligne tre grupper med "oralt mikrobiom", dvs munnhule-bakterier i spytt hos: 1, pasienter med barneleddgikt og betennelse i kjeveledd 2, pasienter med barneleddgikt uten betennelse i kjeveledd 3, friske kontrollpersoner Forskningsprosjektet vil kunne gi oss viktig informasjon om hva som er effektiv og trygg behandling, og resultatene inngår i kvalitetssikring av virksomheten. I tillegg vil en bedre forståelse av sykdoms-mekanismer ved barneleddgikt og betennelse i kjeveledd, kunne hjelpe oss med en mer målrettet behandling. Vi har frem til idag undersøkt 15 pasienter med barneleddgikt og betennelse i kjeveledd, og blant disse har vi 5 prøver med væske fra kjeveledd. Vi har inkludert 23 pasienter med barneleddgikt uten betennelse i kjeveledd og 11 friske kontroll-pasienter så langt. Vi fortsetter å inkludere pasienter i 2018. Mer informasjon om prosjektet som er en del av multisenterstudien NorJIA er tilgjengelig på hjemmesiden: http://norjia.com/Norwegian/forskning%20og%20aktiviteter/del-prosjekter.html Analysene av de mikrobiologiske og immunologiske prøvene er startet ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), UIT i 2017: Bakterieundersøkelsene fra små prøvevolumer ved hjelp av Droplet Digital PCR (ddPCR) er nesten ferdig. I denne prosessen, har vi klart å designe en ddPCR assay som kan detektere flere ulike orale bakterier fra samme prøve samtidig (multiplexing). Dette er et viktig moment i dette projektet da mengden synovialvæske fra kjeveledd fra studiepasientene er lav, og sensitiv og spesifikk deteksjon av bakterier i disse små prøvevolumene er helt vesentlig. Det er inkludert totalt 20 ulike orale og ikke-orale bakterier i disse undersøkelsene. I tillegg vil DNA fra orale mikrober sendes til Boston, USA i løpet av februar 2018 for videre analyse med Human Oral Microbe Identification og Next Generation Sequencing (HOMINGS).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ellen Berit Nordal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Johanna Elisabeth Rykke Berstad

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Karen Rosendahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Berit Flatø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Mohammed Al-Haroni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Normal magnetic resonance appearances of the temporomandibular joints in children and young adults aged 2–18 years.

Angenete, Oskar W; Augdal, Thomas Angell; Jellestad, Stig; Rygg, Marite; Rosendahl, Karen. 2017, Pediatric Radiology. UIT, UNN, STOLAV, HAUKELAND, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel

Temporomandibular Joint Involvement in Association With Quality of Life, Disability, and High Disease Activity in Juvenile Idiopathic Arthritis.

Frid, Paula Hanna Therese; Nordal, Ellen Berit; Bovis, Francesca; Giancane, Gabriella; Larheim, Tore Arne; Rygg, Marite; Pires Marafon, Denise; De Angelis, Donato; Palmisani, Elena; J Murray, Kevin mfl.. 2017, Arthritis care & research. UIT, AUSTRALIA, BRASIL, STORBRITAN, NTNU, UMC, OUS, STOLAV, UNN, NCL, SVEITS, NHS, UIO, HYKS, ITALIAVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2