Cristin-prosjekt-ID: 593673
Sist endret: 13. april 2021, 14:58

Cristin-prosjekt-ID: 593673
Sist endret: 13. april 2021, 14:58
Prosjekt

Multicultural school and community events. A qualitative study of the perspectives of young people

prosjektleder

Joke Dewilde
ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. mai 2018 Slutt: 1. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Multicultural school and community events. A qualitative study of the perspectives of young people

Vitenskapelig sammendrag

The project investigates multicultural school and community events. Such events typically aim to contribute towards the school’s and community’s aim of inclusion and social justice. Whereas the literature has been critical towards these events, using terms such as “exotification” and “hall-way multiculturalism”, there has been little research on the multicultural events from the participants’ perspectives. The present study investigates the events from the perspective of young people.

Metode

We do recurrent fieldwork at multicultural events in schools and local communities and interview central participants. In addition, we take pictures of representations of culture, language, religion and nation in the stalls, and interview parents and other representatives about the meanings they ascribe to them.

For the study of the perspectives of young people, we use discursive shadowing of selected young people, and involve selected young people as co-researchers by asking them to take pictures of representations and discuss these in focus group interviews. In addition, EngageLab at the University of Oslo has designed an app to collect memories multicultural events evoke in young people. The prompts have been translated into multiple languages, and the young people are asked to audio record their answers in the language of their choice.

Tittel

Flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn. En kvalitativ studie av perspektivene til ungdommer

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet utforsker flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn. Disse arrangementene har ofte som mål å bidra til skolens og lokalsamfunnets mål om inkludering og sosial rettferdighet. Mens forskningslitteraturen har vært utelukkende kritisk til slike arrangement, har det vært lite forskning på flerkulturelle arrangement fra et deltakerperspektiv. Denne studien retter søkelyset mot perspektivene til deltakerne.

Metode

Vi gjør gjentakende feltarbeid ved flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn og intervjuer sentrale deltakere. I tillegg analyserer vi representasjoner av kultur, språk, religion og nasjon ved boder, samt intervjuer foreldre, foresatte og andre representanter om meningen som de tillegger representasjonene.

For å studere perspektivene til ungdommer, bruker vi diskursiv skygging av utvalgte ungdommer, og engasjerer ungdommer som medforskere ved å be dem om å ta bilder av representasjoner og diskutere disse i fokusgruppeintervjuer. I tillegg har vi brukt EngageLab ved Universitetet i Oslo til å designe en app for å samle inn minner og refleksjon som flerkulturelle arrangement vekker hos ungdommene. Appen er blitt oversatt til mange språk, og ungdommene blir bedt om å gjøre lydopptak av svarene i språket de ønsker selv.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Joke Dewilde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

Ole Kolbjørn Kjørven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Thor Andre Skrefsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Elin Sæther

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway.

Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre; Sæther, Elin. 2021, Journal of Peace Education. HINN, UIOVitenskapelig artikkel

«Det er så koselig her at jeg tar av meg skoene»: Om betydningen av sted i en flerkulturell barne- og ungdomsfestival.

Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre; Sæther, Elin. 2020, Cappelen Damm Akademisk. HINN, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

FN-dagen i skolen fra et elevperspektiv.

Alnæs, Hege; Dewilde, Joke. 2020, Bedre Skole. UIOPopulærvitenskapelig artikkel

Revisiting studies of multicultural school events from the perspective of strategic essentialism.

Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor Andre. 2021, Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. HINN, UIOVitenskapelig artikkel

Multicultural school festivals as a creative space for identity construction–the perspective of minority parents.

Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre. 2021, Intercultural Education. HINN, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »