Cristin-prosjekt-ID: 595132
Sist endret: 15. juni 2018, 20:20

Cristin-prosjekt-ID: 595132
Sist endret: 15. juni 2018, 20:20
Prosjekt

Dikt og demens

prosjektleder

Oddgeir Arne Synnes
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Humaniora

Emneord

Demens • Livshistorier /narrativer • Kreativ lesing og skriving

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dikt og demens

Tittel

Dikt og demens

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Oddgeir Arne Synnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Målfrid Råheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Else Lykkeslet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4