Cristin-prosjekt-ID: 595721
Sist endret: 11. juni 2018, 11:38

Cristin-prosjekt-ID: 595721
Sist endret: 11. juni 2018, 11:38
Prosjekt

HelseFam

prosjektleder

Elisabeth Brodtkorb
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sosialt arbeid

Emneord

Familieterapi • Helsestasjon

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 28. februar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HelseFam

Tittel

vvvvvvv

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Brodtkorb

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Gunhild Regland Farstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2