Cristin-prosjekt-ID: 596192
Sist endret: 15. mai 2021, 20:21

Cristin-prosjekt-ID: 596192
Sist endret: 15. mai 2021, 20:21
Prosjekt

VÅTTKORT Livredning - Et nasjonalt kompetanse- og opplæringssystem for utendørs svømming, selvberging og livredning. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Norges Padleforbund (NPF) og Redningsselskapet (RS)

prosjektleder

Egil Galaaen Gjølme
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettspedagogikk og -psykologi

Emneord

Selvberging • Svømming • Livredning

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.6 Ressurser og infrastruktur (årsaksforhold)
 • 3.5 Ressurser og infrastruktur (sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. juni 2018 Slutt: 1. juli 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VÅTTKORT Livredning - Et nasjonalt kompetanse- og opplæringssystem for utendørs svømming, selvberging og livredning. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Norges Padleforbund (NPF) og Redningsselskapet (RS)

Vitenskapelig sammendrag

Målet er å implementere et nasjonalt kompetanse- og opplæringssystem for svømming, selvberging og livredning. Målgruppe er skoleelever, studenter, lærere, foreldre, aktivitetsledere og veiledere. Undersøkelser viser at øving for det meste foregår innendørs, mens ulykkene foregår ute. I prosjektet er det sentralt å øve i autentiske omgivelser som bølger, strøm og kaldt vann.

Ved å lage et transparent og nasjonalt system for opplæring og dokumentasjon av kompetanse kan en sikre at brukere vet hva de skal kunne, og forstår hva som forventes av dem. 

I internkontrollforskriften ( https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127 ) lovpålegger et system for kontinuerlig og systematisk HMS- arbeid.  

I følge internkontrollforskriftens §5. skal kompetanse være dokumentert. Dette vil dessuten være fornuftig både med tanke på samfunnsikkerhet og utdanning. 

I prosjektet finnes det emneplaner om innhold ( https://www.padling.no/livredning/) og nye brukere får opplæring blir de registert i VÅTTKORT-basen til Norges Padleforbund. Her finnes det allerede rundt 160000 brukere.

Systemet er et hierarkisk system der veileder kan holde alle kurs og dele ut alle kompetansebevis, mens aktvitetslederen kan utdanne på nivå intro- og grunnkurs. 

Porteføljen blir da slik: introduksjonskurs -> grunnkurs -> teknikkurs -> aktvitetslederkurs -> veilederkurs. Mellom trinnene kan en lage temakurs som  sikkerhetskurs, strømmende vann, bølger, isredning, førstehjelp og HMS kurs. Malen er følger VÅTTKORT kompetansestige til Norges Padleforbund. https://www.padling.no/vaattkort/

Norges Padleforbund eier databasen og vil også ha rettighetene tilknyttet denne. VÅTTKORT er solid utprøvd innen padling, og tilsvarende systemer finnes også i andre land. VÅTTKORT Livredning ledes av NTNU og Norges Padleforbund. Redningsselskapet er samarbeidspartner, og er med å utvikle og kvalitetssikre kursstigen.

NTNU v/ prosjektleder kan fjerne eller legge til prosjektdeltakere. Opplæringssystemet er et frivillig system for brukere.

Metode

Datasikkerhet: Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. EU-direktiv 95/46, personverndirektivet, og personopplysningsloven fra 2000, er opphevet. Database vil forholde seg til gjeldende lovverk (GDPR).

Den nye personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger i både offentlig og privat sektor, og borgerne får et styrket personvern. Loven gjelder alle som opererer i EU og EØS området eller som tilbyr varer eller tjenester til personer som befinner seg der, inkludert Storbritannia.

Utstyr

 

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Veiledning: https://svommedyktig.no/contentassets/c0033ff87d6741519c564f7d6b34a154/trygg-opplaring-i-svomming-selvberging-og-livredning.pdf

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Egil Galaaen Gjølme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thomas Pindard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Matthew Skuse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Borgar Ness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Verdal kommune
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Veiledning til utesvømming.

Gjølme, Egil Galaaen; Haraldsen, Mari. 2020, Livredning. NTNUFagartikkel

Important for kids to practice swimming outdoors.

Gjølme, Egil Galaaen. 2020, NTNUIntervju

Water competence and new Norwegians.

Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon; Østern, Tone Pernille; Hovde, Sunniva Skjøstad. 2019, Routledge. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Water Safety and Outdoor Education in Norway.

Gjølme, Egil Galaaen. 2019, ILSe Drowning Prevention Working Group - Education Commission Meeting. NTNUFaglig foredrag
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »