Cristin-prosjekt-ID: 596192
Sist endret: 4. oktober 2021, 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 596192
Sist endret: 4. oktober 2021, 14:31
Prosjekt

VÅTTKORT Livredning - Et nasjonalt kompetanse- og opplæringssystem for utendørs svømming, selvberging og livredning. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Norges Padleforbund (NPF) og Redningsselskapet (RS)

prosjektleder

Egil Galaaen Gjølme
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettspedagogikk og -psykologi

Emneord

Selvberging • Svømming • Livredning

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.6 Ressurser og infrastruktur (årsaksforhold)
 • 3.5 Ressurser og infrastruktur (sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. juni 2018 Slutt: 1. juli 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VÅTTKORT Livredning - Et nasjonalt kompetanse- og opplæringssystem for utendørs svømming, selvberging og livredning. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Norges Padleforbund (NPF) og Redningsselskapet (RS)

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å implementere et nasjonalt kompetanse- og opplæringssystem for svømming, selvberging og livredning. Målgruppe er elever, studenter, lærere, foreldre, aktivitetsledere og veiledere. Undersøkelser viser at øving i vann for det meste foregår innendørs, mens ulykkene foregår ute. I prosjektet er det sentralt å øve i autentiske omgivelser som bølger, strøm og kaldt vann.

Ved å lage et transparent og nasjonalt system for opplæring og dokumentasjon av kompetanse kan en sikre at brukere vet hva de skal kunne, og forstår hva som forventes av dem. 

I internkontrollforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127) lovpålegger brukere å ha et system for kontinuerlig og systematisk Helse- Miljø og Sikkerhetsarbeid.  

Internkontrollforskriftens §5. peker på at skal kompetanse være dokumentert. Dette vil dessuten være fornuftig både med tanke på samfunnsikkerhet og utdanning. 

I prosjektet finnes det åpne emneplaner om innhold (https://www.padling.no/livredning/) Nye brukere får opplæring blir de registert i VÅTTKORT-basen til Norges Padleforbund og det er sikret en progresjon. 

I databasen finnes det ca. 200 000 registerte brukere.

Opplæring- og dokumentasjonsystemet er et hierarkisk der veileder livredning kan holde alle kurs og dele ut alle kompetansebevis, mens aktvitetslederen kan  utdanne  og registere på nivå intro- og grunnkurs. 

Kursporteføljen blir da slik: introduksjonskurs -> grunnkurs -> teknikkurs (førstehjelp) -> aktvitetslederkurs -> veilederkurs. Mellom trinnene kan en i tillegg  lage temakurs som  sikkerhetskurs, strømmende vann, bølger, isredning, førstehjelp og HMS kurs.

Malen er følger VÅTTKORT kompetansestige til Norges Padleforbund. https://www.padling.no/vaattkort/

Norges Padleforbund (NPF) eier databasen og vil også ha rettighetene tilknyttet denne. VÅTTKORT er solid utprøvd innen padling, og tilsvarende systemer finnes også i andre land. VÅTTKORT Livredning ledes av NTNU og Norges Padleforbund. Redningsselskapet er samarbeidspartner, og er med å utvikle og kvalitetssikre kursstigen.

NTNU v/ prosjektleder kan fjerne eller legge til prosjektdeltakere. Opplæringssystemet er et frivillig system for brukere.

Metode

Datasikkerhet: Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. EU-direktiv 95/46, personverndirektivet, og personopplysningsloven fra 2000, er opphevet. Database vil forholde seg til gjeldende lovverk (GDPR).

Den nye personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger i både offentlig og privat sektor, og borgerne får et styrket personvern. Loven gjelder alle som opererer i EU og EØS området eller som tilbyr varer eller tjenester til personer som befinner seg der, inkludert Storbritannia.

Utstyr

 

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Veiledning: https://svommedyktig.no/contentassets/c0033ff87d6741519c564f7d6b34a154/trygg-opplaring-i-svomming-selvberging-og-livredning.pdf

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Egil Galaaen Gjølme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thomas Pindard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Matthew Skuse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Borgar Ness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Verdal kommune
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Veiledning til utesvømming.

Gjølme, Egil Galaaen; Haraldsen, Mari. 2020, Livredning. NTNUFagartikkel

Important for kids to practice swimming outdoors.

Gjølme, Egil Galaaen. 2020, NTNUIntervju

Water competence and new Norwegians.

Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon; Østern, Tone Pernille; Hovde, Sunniva Skjøstad. 2019, Routledge. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Water Safety and Outdoor Education in Norway.

Gjølme, Egil Galaaen. 2019, ILSe Drowning Prevention Working Group - Education Commission Meeting. NTNUFaglig foredrag
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »