Cristin-prosjekt-ID: 596192
Sist endret: 22. februar 2021 11:07

Cristin-prosjekt-ID: 596192
Sist endret: 22. februar 2021 11:07
Prosjekt

VÅTTKORT livredning: Nasjonalt kompetanse- og opplæringssystem for utendørs svømming, selvberging og livredning

prosjektleder

Egil Galaaen Gjølme
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettspedagogikk og -psykologi

Emneord

Selvberging • Svømming • Livredning

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.6 Ressurser og infrastruktur (årsaksforhold)
 • 3.5 Ressurser og infrastruktur (sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. juni 2018 Slutt: 1. juli 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

VÅTTKORT livredning: Nasjonalt kompetanse- og opplæringssystem for utendørs svømming, selvberging og livredning

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet består i å implementere et kompetanse- og opplæringssystem for svømming, selvberging og livredning for elever, studenter, lærere, kursdeltakere, aktivitetsledere og veiledere. Erfaringer viser at øving for det meste skjer innendørs, mens ulykkene foregår ute.

Ved å lage et transparent og nasjonalt system for opplæring og dokumentasjon kan en sikre at brukere vet hva de skal kunne, og forstår hva som forventes av dem. 

I internkontrollforskriften skal det være et system for kontinuerlig og systematisk arbeid for å ivareta helse - miljø - sikkerhet. I tillegg skal kompetanse være dokumentert.Dokumentasjon er nødvendig for å kunne følge retningslinjer i internkontrollforskriftens §5. Dette vil dessuten være fornuftig både med tanke på samfunnsikkerhet og utdanning. 

I prosjektet finnes det emneplaner om innhold og etterhvert som nye brukere får opplæring blir de registert i VÅTTKORT-basen til Norges Padleforbund. Her finnes det allerede rundt 160000 brukere.

Systemet er et hierarkisk system der veileder kan holde alle kurs og dele ut alle kompetansebevis, mens aktvitetslederen kan utdanne på nivå intro- og grunnkurs. 

Porteføljen blir da slik: introduksjonskurs -> grunnkurs -> teknikkurs -> aktvitetslederkurs -> veilederkurs. Mellom trinnene kan en lage temakurs som  sikkerhetskurs, strømmende vann, bølger, isredning, førstehjelp og HMS kurs.

Kursforteføljen oppdateres kontinuerlig. Malen er følger VÅTTKORT kompetansestige til Norges Padleforbund. https://www.padling.no/vaattkort/

Norges Padleforbund eier databasen og vil også ha rettighetene tilknyttet denne. VÅTTKORT er solid utprøvd innen padling, og tilsvarende systemer finnes også i andre land. VÅTTKORT Livredning ledes av NTNU og Norges Padleforbund. Redningsselskapet er samarbeidspartner og vil fungere referansegruppe. RS vil være med å utvikle og kvalitetssikre kursstigen.

NTNU v/ prosjektleder kan fjerne eller legge til prosjektdeltakere. Opplæringssystemet er et frivillig system for brukere.

Metode

Datasikkerhet: Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. EU-direktiv 95/46, personverndirektivet, og personopplysningsloven fra 2000, er opphevet. Database vil forholde seg til gjeldende lovverk (GDPR).

Den nye personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger i både offentlig og privat sektor, og borgerne får et styrket personvern. Loven gjelder alle som opererer i EU og EØS området eller som tilbyr varer eller tjenester til personer som befinner seg der, inkludert Storbritannia.

Utstyr

 

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Veiledning: https://svommedyktig.no/contentassets/c0033ff87d6741519c564f7d6b34a154/trygg-opplaring-i-svomming-selvberging-og-livredning.pdf

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Egil Galaaen Gjølme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Borgar Ness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Verdal kommune

Trond Augestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Thomas Vold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Thomas Pindard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Veiledning til utesvømming.

Gjølme, Egil Galaaen; Haraldsen, Mari. 2020, Livredning. NTNUFagartikkel

Important for kids to practice swimming outdoors.

Gjølme, Egil Galaaen. 2020, NTNUIntervju

Water competence and new Norwegians.

Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon; Østern, Tone Pernille; Hovde, Sunniva Skjøstad. 2019, Routledge. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Water Safety and Outdoor Education in Norway.

Gjølme, Egil Galaaen. 2019, ILSe Drowning Prevention Working Group - Education Commission Meeting. NTNUFaglig foredrag
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »