Cristin-prosjekt-ID: 596372
Sist endret: 15. juni 2018 10:09
Cristin-prosjekt-ID: 596372
Sist endret: 15. juni 2018 10:09
Prosjekt

Personlighet, stresspåvirkning, informasjonsinnhenting og situasjonsbevissthet i politiets operative simulatortrening

prosjektleder

Asle Makoto Sandvik
ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Politihøgskolen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre idrettsfag • Psykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. juni 2016 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personlighet, stresspåvirkning, informasjonsinnhenting og situasjonsbevissthet i politiets operative simulatortrening

Populærvitenskapelig sammendrag

Samarbeidsprosjekt med institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering hvor målet er å øke kunnskapen om personlighet og dens betydning for opplevelse av stress, evne til informasjonsinnhenting og danning av situasjonsbevissthet under operative situasjoner i politiet. Vi ønsker også å se på hvordan fysisk form kan påvirke stressmestring, persepsjon og situasjonsbevissthet. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asle Makoto Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kompetansesenter for fengsels- og retts- og sikkerhetspsykiatri ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen

Johnsen Bjørn Helge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Sigurd William Hystad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Anita Lill Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

Øhman Peter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Politihøgskolen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »