Cristin-prosjekt-ID: 596674
Sist endret: 17. juni 2018, 19:05

Cristin-prosjekt-ID: 596674
Sist endret: 17. juni 2018, 19:05
Prosjekt

SKUV Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering

prosjektleder

Lise Vikan Sandvik
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk • Fagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SKUV Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering

Populærvitenskapelig sammendrag

Skolebasert kompetanseutvikling er en utviklingsprosess for skolene som deltar. Prosessen er avhengig av at skolene, med ledelse og lærere, er aktive med dette arbeidet på arbeidsplassen. Forskergruppen kartlegger skolenes behov og ståsted før aktivitetene settes i gang i tett dialog med skoleledelsen. Skoleledelsens nærvær i dette arbeidet støtter en profesjonell vurderingskultur blant lærerne, og at vurderingskompetansen utvikles i et lærende fellesskap.

Kompetansetiltak

Hensikten er at skolen som praksisfellesskap skal utvikle kunnskap og forståelse for profesjonsutvikling av vurdering. Et sentralt mål er å bidra til å utvikle vurderingskompetanse gjennom praktisk handling i de enkelte fag/fagområder. Det legges tre premiss til grunn for tiltaket:

 1. krav fra myndighetene at vurdering skal være et redskap for læring underveis i læringsprosessen
 2. omfattende støtte i skoleforskning
 3. studier av vurderingspraksiser i norsk skole viser at det er behov for fagdidaktisk kompetanse for å videreutvikle skolenes og lærernes vurderingspraksiser

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle modeller til drift av og forskning på skoleutvikling som bidrar til styrket vurderingskompetanse og god vurderingspraksis i videregående opplæring.

Prosjektet vil innhente ny kunnskap om hvordan vi kan styrke læreres samarbeid om vurdering i videregående opplæring, og om hvordan faglig læring, vurdering og grunnleggende ferdigheter best kan integreres. Spesielt vil forskning på yrkesfaglig studieretning være sentralt i prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lise Vikan Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

John Alexander Strømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Sissel Utgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Åslaug Bysveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Berit Emstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »