Cristin-prosjekt-ID: 596825
Sist endret: 18. juni 2018, 15:00

Cristin-prosjekt-ID: 596825
Sist endret: 18. juni 2018, 15:00
Prosjekt

Er irritabel tarm en stamcelle sykdom?

prosjektleder

Magdy El-Salhy
ved Medisinsk klinikk ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Fonna HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.800.000
 • Helse Vest RHF
  Prosjektkode: 911978

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Munnhule, mage-tarm

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Er irritabel tarm en stamcelle sykdom?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magdy El-Salhy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Fonna HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Jan Gunnar Hatlebakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Odd Helge Gilja

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Trygve Hausken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Tarek Mazzawi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Enteroendocrine, Musashi 1 and neurogenin 3 cells in the large intestine of Thai and Norwegian patients with irritable bowel syndrome.

El-Salhy, Magdy; Patcharatrakul, Tanisa; Hatlebakk, Jan Gunnar; Hausken, Trygve; Gilja, Odd Helge; Gonlachanvit, Sutep. 2017, Scandinavian Journal of Gastroenterology. HELSEFONNA, CU, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Abnormalities in ileal stem, neurogenin 3, and enteroendocrine cells in patients with irritable bowel syndrome.

El-Salhy, Magdy; Gilja, Odd Helge. 2017, BMC Gastroenterology. HELSEFONNA, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Chromogranin A cell density in the large intestine of Asian and European patients with irritable bowel syndrome.

El-Salhy, Magdy; Patcharatrakul, Tanisa; Hatlebakk, Jan Gunnar; Hausken, Trygve; Gilja, Odd Helge; Gonlachanvit, Sutep. 2017, Scandinavian Journal of Gastroenterology. THAILAND, HELSEFONNA, CU, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Abnormal differentiation of stem cells into enteroendocrine cells in rats with DSS-induced colitis.

El-Salhy, Magdy; Umezawa, Kazuo; Hatlebakk, Jan Gunnar; Gilja, Odd Helge. 2017, Molecular Medicine Reports. HELSEFONNA, HAUKELAND, AID, UIBVitenskapelig artikkel

Enteroendocrine cells, stem cells and differentiation progenitors in rats with TNBS-induced colitis.

El-Salhy, Magdy; Mazzawi, Tarek; Umezawa, Kazuo; Gilja, Odd Helge. 2016, International Journal of Molecular Medicine. HELSEFONNA, HAUKELAND, AID, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »