Cristin-prosjekt-ID: 597144
Sist endret: 6. november 2020, 08:17

Cristin-prosjekt-ID: 597144
Sist endret: 6. november 2020, 08:17
Prosjekt

Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

prosjektleder

Idunn Brekke
ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. februar 2016 Slutt: 10. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

Populærvitenskapelig sammendrag

International Child Development Programme (ICDP) er et forebyggende program til foreldre i grupper med fokus på mestring og ressurser. Programmets målsetting er å styrke barns oppvekstbetingelser gjennom veiledning av foreldre. Gruppene ledes av sertifiserte veiledere. Selv om tiltaket er utbredt både i Norge og andre land, trengs det en grundig evaluering av hvilken effekt det har. Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av ICDP ved å gjennomføre en studie med randomisert, kontrollert design (RCT-design). Vi vil undersøke effekten av ICDP på tre områder. Dette er effekter ICDP kan ha direkte på foreldrene, på foreldre-barn relasjonen, og på barnet. Utvalget vil bestå av grupper av foreldre i Norge som har meldt seg på ICDP for foreldre generelt. Foreldrene vil bli kartlagt før oppstart av programmet, og ved to tidspunkter etter avslutning. Intervensjonsgruppen får tilbud om ICDP med en gang, mens kontrollgruppen vil få tilbud om ICDP først etter at datainnsamlingen er avsluttet.

Metode

Randomisert kontrollert studie

Tittel

Effect evaluation of The International Child Development Programme (ICDP)

Populærvitenskapelig sammendrag

International Child Development Programme (ICDP) is a universal preventive programme offered to parents in groups. The focus is on parental resources and mastering in the role as parents. The main aim of the programme is to strengthen familial conditions for child developmental through supervision of parents. The groups are led by certified supervisors. Although the programme is widely disseminated and used in Norway and many other countries, a thorough effect evaluation is needed. The aim of this project is to conduct an evaluation of the effect of ICDP through a randomized controlled trial (RCT). We will investigate the effect of ICDP according to three outcomes: the direct effect on the parents, on the parent-child relation, and on the child. The study sample will consist of groups of parents in Norway signing up for an ICDP course offered to parents in general (the basic version of the programme). Assessments will be conducted by parental questionnaires before the start of the programme (T1) and at two time points after the course has been finalized (T2, T3). All participants will be randomly assigned to either the intervention group or a waiting list control group after T1. The control group will be offered ICDP after the data collection is finalized.

Metode

Randomized controlled trial (RCT)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Idunn Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Eia Elena Skjønsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Maren Sand Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »