Cristin-prosjekt-ID: 597360
Sist endret: 21. juni 2019 13:33

Cristin-prosjekt-ID: 597360
Sist endret: 21. juni 2019 13:33
Prosjekt

Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: Hvilken rolle spiller biologiske og atferdsmessige markører/indikatorer

prosjektleder

Ragnhild Bang Nes
ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Emneord

Mental helse • Klinisk forskning

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kontaktinformasjon

Sted
Ragnhild Bang Nes

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 13. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: Hvilken rolle spiller biologiske og atferdsmessige markører/indikatorer

Populærvitenskapelig sammendrag

Utviklingsbaserte språkvansker (UbS) er blant de vanligste nevro-utviklingsvanskene hos barn og finnes hos 7-10 % av barn ved skolestart. Vi vet fremdeles svært lite om årsaker til DLD, og om de forhold som påvirker ulike utviklingsforløp. Dette prosjektet søker å utvide kunnskapen om DLD ved å kombinere longitudinelle data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med kliniske data fra et underutvalg av 600 barn (8 år) som har i) språkvansker eller ii) er trukket (kontrollgruppe). Prosjektet vil bidra med detaljert kunnskap fra et av de største utvalgene av barn med UBS i verden. Spyttprøver vil bli samlet inn for senere genetiske analyser.

 

Metode

Barn med utviklingsbaserte språkvansker (UbS) utgjør en gruppe nevroutviklingsvansker som rammer 7-10% av barn i overgangen mellom førskole og skole. Det er stor variasjon i språkvanskenes alvorlighetsgrad mellom barn med UbS.  De fleste kommer likevel svært sent i gang med utredning og tiltak blir gjerne først satt inn etter skolestart. Tidlig identifikasjon av barn med UbS vil gjøre det mulig å sette inn tiltak før barna har utviklet alvorlige vansker i skolen (lese- og skrivevansker/akademisk kompetanse). Ved å kombinere MoBa data og kliniske undersøkelser (testing) av barna vil en kunne etablere ny og viktig kunnskap om tidlige markører for vedvarende vansker.

Vi vil teste barna språklig og kognitivt for å avgjøre hvilke spesifikke språkfunksjoner som er rammet. Vi vil gjøre lyd og video-opptak av barnets kommunikasjonsatferd, språk og tale for å kunne gjøre detaljanalyser av språk og gester. En har svært begrenset tid til rådighet i den kliniske undersøkelsen og vil derfor tilrettelegge et spørreskjema for å forberede familien på hva vi vil undersøke i klinikken. Spørreskjema vil bli bedt utfylt på forhånd og vil bli gjennomgått i klinikken sammen med mor/familien. Selv om det finnes en god del informasjon om språkutvikling i tidlige spørreskjema i MoBa, er disse likevel ikke tilstrekkelig for å identifisere sannsynlige UbS-kasus. Vi vil derfor kontakte opptil 1 200 familier med barn som viser tegn til alvorlig UbS basert på spørreskjemaopplysninger. Ved hjelp av intervju vil vi være bedre i stand til å ekskludere barn med samtidige eller andre utviklingsforstyrrelser, som autisme, Downs syndrom, ADHD eller kognitiv retardasjon. Intervjuet vil også gi noe tilleggsinformasjon om barnets språkutvikling. På bakgrunn av opplysninger fra MoBa og intervju vil vi rekruttere 400 familier til klinisk undersøkelse. Vi regner med at 300 barn i denne gruppen vil ha alvorlig UbS. Intervjuene vil bli gjort av eksperter på språkforstyrrelser som kan gi faglige råd og støtte til mødrene som intervjues. Også familier som trekkes til en kontrollgruppe vil på forhånd bli intervjuet med sikte på å ekskludere barn med andre typer utviklingsvansker.

Ytterligere informasjon finner du her: https://www.fhi.no/studier/sprak8/om-sprak-8-studien/

Tittel

Language-8: Developmental trajectories of childhood language impairment; Understanding the role of behavioral and biological markers

Populærvitenskapelig sammendrag

The overall aim of this project is to expand our knowledge about groups of children with Developmental Language Disorder (DLD). We will first characterize cognitive-linguistic skills of Norwegian speaking children at 8 years. We also aim to extend our knowledge about early risk and protective factors, developmental trajectories, co-occurring problems, and etiological mechanisms underlying DLD. Such knowledge is critical to inform early intervention and preventive efforts.

DLD is a prevalent, but still poorly understood neurodevelopmental disorder, affecting 7-10 % of 5 to 8-year old children. Causal mechanisms and developmental trajectories are largely unknown despite significant research efforts. The complexity in expression of the disorder underpins the necessity to study children with DLD classified into groups with different linguistic and cognitive profiles. Few studies globally are suited to form well-described groups of children with DLD with desirable sample sizes. The current project will use data from The Norwegian Mother and Child Study (MoBa). The MoBa study comprises a large population based cohort of mothers and children (n=107,000) with data about health, risk factors, and child functioning from pregnancy and onwards. The MoBa cohort is thus unique in terms of ability to detect adequate numbers of children with developmental disorders.

We will first use questionnaire data from the MoBa to establish a group of 400 8-year olds with DLD and a comparison group of 200 typically developing children.

In study 1 of the project, the children will undergo clinical assessments to identify linguistic and cognitive markers of DLD. In study 2, data from both the MoBa and the clinical assessment will be combined to identify biological, genetic, and behavioural predictors of DLD. Additionally, developmental trajectories of DLD from 18 months to 8 years will be explored.

Due to the very large sample size and the comprehensive measures included, the project has a unique potential to extend our knowledge of DLD-profiles and to broaden our current understanding of core aspects of DLD. Specific objectives:

Study 1 (Clinical data):

1) Identify linguistic and cognitive markers of DLD in 8-year olds.

2) Explore how different language measures cluster in cases and controls and relate the results to the newly proposed DSM criteria, and

3) Examine relationship between different measurements (i.e., clinical assessment, parental report in MoBa and National Testing data form 1st and 2nd grade).

Study 2 (Longitudinal data):

1) Identify early predictors of DLD (i.e., pre-, perinatal factors, family history of DLD, etc.).

2) Identify preverbal and verbal skills that predict DLD at 8 years, and

3) Examine developmental trajectories of language skills before the age of 8 year relating to the proposed criteria DSM-5

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ragnhild Bang Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Synnve Schjølberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Fufen Jin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Mabel Rice

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Kansas
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »