Cristin-prosjekt-ID: 598066
Sist endret: 25. juni 2018, 14:36

Cristin-prosjekt-ID: 598066
Sist endret: 25. juni 2018, 14:36
Prosjekt

DEMUDIG : Democratic Urban Development in the Digital Age

prosjektleder

Sissel Hovik
ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsgeografi • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

E-governance • Deltagerdemokrati • Byforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2018 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DEMUDIG : Democratic Urban Development in the Digital Age

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet Demokratisk byutvikling i den digitale tidsalderen (DEMUDIG) undersøker omfanget og betydningen av innbyggerdeltakelse gjennom IKT og sosiale media i byutviklingsprosesser. Vi studerer hvordan innbyggerne bruker slike kanaler for å delta i områdeløft, dvs. prosjekter der lokale myndigheter søker å forbedre ett bestemt område av byen. Videre studerer vi hva de lokale myndighetene gjør for å legge til rette for og for å følge opp slik innbyggerdeltakelse. Vi spør: Bidrar digitale plattformer til å styrke innbyggernes innflytelse i byutviklingsprosesser, og derigjennom til både en mer demokratisk og en mer effektiv styring?

DEMUDIG-prosjektet sammenligner tre byer: Oslo, Madrid og Melbourne. Vi undersøker om innbyggernes bruk av digitale plattformer og innflytelsen dette gir, henger sammen med forhold som byenes tradisjon for innbyggeraktivisme, utformingen av de digitale plattformene og hvordan byene er styrt og ledet.

DEMUDIG er et tverrfaglig prosjekt som kombinerer innsikt fra ulike fagdisipliner: statsvitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og sosiologi/samfunnsgeografi. Prosjektet kombinerer ulike datakilder og metoder:

·         Studie av kommunikasjonsstrategiene til de tre byene og hvordan de digitale plattformene er utformet.

·         En spørreundersøkelse som kartlegger innbyggernes bruk av digitale kanaler, og de påvirkningsmuligheter det gir på byutviklingsprosesser i de tre byene.

·         En case-studie i Oslo som undersøker hvordan kommunen legger til rette for deltakelse og følger opp initiativ og synspunkter fra innbyggerne.

Prosjektet tar mål av seg til å identifisere eksempler på beste praksis med hensyn til både deltakelsesformer, utforming av digitale plattformer og lokale myndigheters styringspraksis.

Vitenskapelig sammendrag

The DEMUDIG project study citizens’ use of internet and social media as vehicles for participation in urban development processes, as well as city governments’ efforts to promote, handle and utilize citizen initiatives and participation through such channels. Thus, the project studies the extent and influence of citizen and stakeholder participation through such digital channels, and investigates how characteristics of the political-administrative system of city government affects how cities are promoting and handling citizen participation. As urban development processes tend to encompass conflicting interests between different groups, political solutions should be informed by the experiences and preferences of the diversity of actors. DEMUDIG investigate how participation through ICT / new social media can contribute to urban governance representativeness and increase problem solving capacity.

The DEMUDIG project proposes a comparative study, investigating citizen participation in urban development projects in Oslo, Madrid and Melbourne, three cities with different institutional characteristics and approaches to citizen participation. DEMUDIG brings together different academic disciplines and data sources. It compares cities’ participation strategies, and studies how the design of each city’s ICT platform affects participation from different groups. Furthermore, a large-N survey in the three cities enables us to compare use and perceived impact of various digital channels . Through an in-depth qualitative study of participatory initiatives in the city of Oslo, we aim to further examine how the city facilitates and manages participatory processes, how citizen initiatives are channeled into the policy process and if and how they eventually influence policy-making. Combining these insights, the project will produce knowledge with strong relevance for both citizens, administrators and politicians, as well as practitioners within the ICT/technical sphere.

Metode

Flere metoder benyttes: Dokumentstudier, intervju, survey og komparativ metode

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sissel Hovik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ingar Brattbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Kristoffer Kolltveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Inger Marie Stigen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kristin Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »