Cristin-prosjekt-ID: 599741
Sist endret: 18. desember 2019, 17:48

Cristin-prosjekt-ID: 599741
Sist endret: 18. desember 2019, 17:48
Prosjekt

Barnehagens speiling og synliggjøring av ulike familieformer, med fokus på selvvalgte, enslige mødre. Dr. philos. prosjekt

prosjektleder

Monica Bjerklund
ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Sosialt arbeid

Emneord

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn • Barnehage • Feminisme • Assistert befruktning

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
48054701
Sted
Monica Bjerklund

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2018 Slutt: 8. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagens speiling og synliggjøring av ulike familieformer, med fokus på selvvalgte, enslige mødre. Dr. philos. prosjekt

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Monica Bjerklund

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
1 - 1 av 1