Cristin-prosjekt-ID: 601888
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 12:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601888
Registrert av: REK Sist endret: 23. desember 2021, 12:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Reproduksjon, samlivsbrudd og helse

prosjektleder

Per Minor Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/434

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 262700

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft
 • Hjerte og kar
 • Forplantning og fødsel
 • Generell helserelevans
 • Mental helse
 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning
 • 2 Årsaksforhold
 • 1.1 Normal biologisk utvikling og funksjon
 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reproduksjon, samlivsbrudd og helse

Populærvitenskapelig sammendrag

I løpet av de siste tiårene har vi sett en markant endring i reproduksjonsmønstre og familiestrukturer i rike land. Disse endringene inkluderer økt alder ved barnefødsel, færre fødte barn, økt bruk av assistert befruktning, flere samlivsbrudd og mer komplekse familiestrukturer.

Formålet med dette prosjektet er å forstå helsekonsekvenser som følge av endrede reproduksjonsmønstre og samlivsbrudd i befolkningen. Prosjektet har spesielt fokus på dødelighet og sykelighet av kreft, hjerte-karsykdom og psykiske lidelser. Reproduksjonsfaktorene vi undersøker er blant annet foreldres alder ved barnefødsler, antall barn, og tid mellom barnefødsler. I tillegg er vi opptatt av samlivsbrudd som potensiell årsak til nedsatt helse. Kunnskapen vil være til nyttig for politikere, men også for unge mennesker som planlegger familiedannelse og barnefødsler.

Senter for fruktbarhet og helse skal øke kunnskapen om hvordan endringer i reproduskjonsmønstre og familiestrukturer påvirker både barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer. I dette prosjektet har vi formulert problemstillingene som fire spørsmål:

 • Hvordan påvirkes barns helse av foreldrenes alder ved fødsel, antall søsken og aldersforskjell mellom søsken?
 • Hvordan påvirkes voksnes helse av antall barn (inkludert barnløshet), alder ved første fødsel og intervall mellom fødsler?
 • Hvordan påvirkes barns helse av foreldrenes samlivsbrudd, og av nye parforhold?
 • Hvordan påvirkes voksnes helse av samlivsbrudd, og av nye parforhold?

Vi benytter i hovedsak informasjon fra registre og helseundersøkelser for å svare på disse spørsmålene. Alle personidentifiserende opplysninger, som navn og personnummer, fjernes slik at forskere som arbeider med datamaterialet ikke har tilgang til personidentifiserende data. Deltagerne i helseundersøkelsene har på forhånd gitt sitt samtykke til formålene med prosjektet. Forskningsdataene i prosjektet vil lagres ved Tjenester for Sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo. TSD oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av senistive forskningsdata.

Forskere ved Senter for fruktbarhet og helse utfører analyser av datamaterialet i samarbeid med forskere ved våre norske og utenlandske samarbeidsinstitusjoner.

Tittel

Reproduction, partner disruption and health

Populærvitenskapelig sammendrag

In the last few decades we have witnessed marked fertility and family changes in rich countries. These include increasing age at childbearing, a lower number of children born to each woman or man, greater use of assisted reproductive technology, higher frequency of family disruptions, and increasingly complex family structures.

The main aim of the project is to understand the health consequences of changes in fertility patterns and partner disruption. The health consequences are studied on the population level, with special focus on mortality and morbidity from cancer, cardiovascular diseases and mental disorders.

The goal of the Centre for Fertility and Health is to advance the understanding of the health implications of these changes for the involved adults and children. Much is already known about health effects of reproductive behaviour and family transitions - which involve both biological and social mechanisms – but we hope to add important pieces to this knowledge through creative and methodologically advanced use of the Norwegian registers.

These are the research questions we will answer in our four sub-projects:

 • How do maternal/paternal age at birth, number of siblings, and age interval between siblings affect children’s health?
 • How do the number of children (including childlessness), age at first birth, and interval between births affect adult health?
 • How does disruption of parental relationships, and possible parental re-partnering, affect children’s health?
 • How does disruption of relationships, and possible re-partnering, affect the health of the involved adults?

In this project we make use of the rich data from Norwegian registers and health surveys. The whole Norwegian population is included. The Regional Committee for Medical and Health Research Ethics has approved the project.

The data will be stored at the Service for Sensitive Data (TSD), a service provided by the University of Oslo. The Service for Sensitive Data is a platform to collect, store, analyse and share sensitive data in compliance with Norwegian data protection regulations to protect the individual’s privacy. No information or biological samples are made available to researchers before names and personal identity numbers (fødselsnummer) are removed.

The data sources are:

Registries:

 • National Registry
 • Norwegian Cause of Death Registry
 • Censuses
 • Education Database (Statistics Norway)
 • Income/wealth data from the Norwegian Tax Administration
 • State Register of Employers and Employees (NAV)
 • FD-Trygd database
 • Cancer Register of Norway
 • Norwegian Prescription Database
 • Medical Birth Registry
 • Norwegian Patient Registry
 • KUHR database
 • Norwegian Armed Forces Health Registry (including conscription data)
 • Norwegian Twin Registry
 • Historical Population Register

Cohorts and surveys:

 • The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)
 • Cohort of Norway (CONOR)
 • Fertility surveys (Future and Family Survey 2003 and the Norwegian Generations and Gender
 • Survey 2007)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Håkon Kristian Gjessing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Wendy Sigle-Rushton

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved London School of Economics and Political Science
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Emily Grundy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Essex
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Olaug Margrete Askeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseregistre ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »