Cristin-prosjekt-ID: 601890
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601890
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Norsk registerstudie på stabil koronarsykdom og perifer karsykdom - DIRECTION studien

prosjektleder

Dan Atar
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/977

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. mai 2018 Slutt: 3. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk registerstudie på stabil koronarsykdom og perifer karsykdom - DIRECTION studien

Populærvitenskapelig sammendrag

På tross av en bratt nedgang i forekomst og dødelighet er hjerte-kar sykdom sammen med kreft våre vanligste dødsårsaker. Forebyggende tiltak, fokus på livsstilsendringer og forbedrede behandlingsmuligheter har samtidig gjort at flere lever med sin hjertesykdom. Etablert standardbehandling ved koronar hjertesykdom (CAD) og perifer arteriell sykdom (PAD) er anti-trombotisk behandling med lav-dose ASA og/eller platehemmere med eller uten revaskularisering. Behandlingsvalg må styres etter pasientens risiko for en ny hendelse og veies opp mot for eksempel risiko for blødning, andre risikofaktorer som samsykelighet, røyking osv. I denne retrospektive registerstudie, som kobler avidentifiserte individdata fra sykehus (Norsk Pasientregister) med utleverte resepter (Reseptregisteret) er formålet å beskrive behandlingsmønster og pasientkarakteristika over tid forekomst av en ny hendelse for alle norske pasienter med etablert CAD og PAD

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1