Cristin-prosjekt-ID: 601894
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601894
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Vitiligo arvelighet som biomarkør for respons på immunterapi hos pasienter med malignt melanom

prosjektleder

Anna Katharina Winge-Main
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/645

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 17. november 2017 Slutt: 17. november 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vitiligo arvelighet som biomarkør for respons på immunterapi hos pasienter med malignt melanom

Populærvitenskapelig sammendrag

40-60% av pasienten som behandles for metastatisk malignt melanom har ikke effekt av behandling og ofte kan tid være avgjørende for pasienten. Å velge riktig behandling første linje slik at man benytter det mest effektive først kan være pasientens eneste sjanse til mulig behandlingsrespons. Om man benytter en behandling som ikke virker kan sykdommen ha avanser så mye at det ikke er mulig med ytterligere behandling. Hovedmål er å avgjøre om man kan se en sammenheng mellom genetisk predisposisjon til vitiligo om eventuell respons på immunterapi. Dermed kan man før behandling avgjøre om pasienten vil respondere eller ikke.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna Katharina Winge-Main

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1