Cristin-prosjekt-ID: 601917
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 601917
Registrert av: SPREK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Behandling og omsorg for pasienter i selvmordsfare - feltstudie i psykiatrisk akuttpost

prosjektleder

Julia Hagen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/932

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. april 2018 Slutt: 31. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling og omsorg for pasienter i selvmordsfare - feltstudie i psykiatrisk akuttpost

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å utvikle ny kunnskap om hvordan helsearbeidere i psykiatrisk akuttpost i praksis yter behandling og omsorg overfor pasienter i selvmordsfare, og hvordan pasientene erfarer møtet med fagfolk og den behandling og omsorg som ytes. Fokus er samhandling/samspill og samhandlingsprosesser mellom helsearbeidere (behandlere og miljøpersonale) og selvmordstruede pasienter. Studien kan bidra til økt kunnskap og forståelse blant fagfolk, og dermed bidra til forbedret kvalitet på den behandling og omsorg som ytes til pasienter i selvmordsfare. Det kan bedre selvmordsforebyggingen i helsetjenesten. Studien har et kvalitativt etnografisk design. Datainnsamlingen vil foregå ved observasjon av helsearbeidere og pasienter i ulike samhandlingssituasjoner. I tillegg vil data innhentes gjennom intervju og refleksjonsnotater fra noen pasienter. Data analyseres ved hjelp av Grounded Theory og Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Julia Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Heidi Marie Hjelmeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Birthe Loa Knizek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3