Cristin-prosjekt-ID: 601922
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601922
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 23:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

TID i hjemmetjenesten

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/758

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 31. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TID i hjemmetjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Til sammen 30-40 000 hjemmeboende personer med demens i Norge får tjenester fra kommunen, som ytes fra forskjellige aktører som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter og fastlege. Det er lite forskning på hvordan pårørende opplever denne tjenesten. Dette forskningsprosjektet er en del av et større prosjekt som også skal undersøkepersonalets og pasientenes erfaring med organisering av hjemmetjenester gjennom kvalitative studier. I den kvalitative delen av forskningsprosjektet vil 16 pårørende til personer med demens som får hjemmetjenester delta. (pårørende med begge kjønn, og en variasjon i alder og i hvilken relasjon de har til pasienten med demens). Deltakere fra både store og små kommuner vil inkluderes. I tillegg skal en tverrfaglig veiledningsmodell (TID modellen) innføres i hjemmetjenesten, og effekten av modellen samt gjennomførbarheten av å innføre modellen skal undersøkes. De kvalitative intervjuene vil også favne endring i hjemmetjenesten etter innføring av TID modellen. TID intervensjonen består av 2 timer undervisning om demens og 3 timer undervisning om TID. I de 5 intervensjonskommunene vil staben få manual og tilgang til websiden. Avdelingsleder(sykepleier) skal delta, samt 3 i hver kommune som vil være ansvarlige for å gjennomføre intervensjonen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Bjørn Lichtwarck

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Kari-Anne hoel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 5