Cristin-prosjekt-ID: 601923
Registrert av: REK Sist endret: 21. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601923
Registrert av: REK Sist endret: 21. februar 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kan barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagere allergisk på lukt av peanøtter?

prosjektleder

Bente Krane Kvenshagen
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Østfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1416

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kan barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi reagere allergisk på lukt av peanøtter?

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien skal gi viktig ny informasjon om det faktisk er farlig for peanøttallergikere å oppholde seg i rom der er finnes peanøtter i ikke lukket emballasje. Studien er en prospektive case-control studie der pasienter med kjent alvorlg peanøttallergi eksponeres for lukt av peanøtter og observeres med tanke på allergisk reaksjon. Pasientene skal inkluderes fortløpende når de henvises til utredning av allergi, og det fremkommer at de har hatt anafylakstisk sjokk etter å ha spist peanøtter, eller der deres fastlege har diagnostisert dem med så alvorlig peanøttallergi at de ikke må være i nærheten av peanøtter. Pasientene skal så lukte på peanøtter i åpen pose og observeres med tanke på objektive tegn på allergisk reaksjon. Observasjonen inkluderer synlige symptomer fra øyne, nese og hud, hoste og evt brekninger, samt evt fall i lungefunksjon etter provokasjon

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Krane Kvenshagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Østfold HF

Anders Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Martin Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Camilla Moger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Lena Holmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »