Cristin-prosjekt-ID: 601924
Registrert av: REK Sist endret: 2. desember 2021, 08:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601924
Registrert av: REK Sist endret: 2. desember 2021, 08:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

BAROBS - oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge

prosjektleder

Jorunn Sandvik
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1828

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BAROBS - oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Fedmekirurgi er i løpet av de siste10-15 årene blitt et vanlig behandling av betydelig fedme og fedmerelatert sykdom. Årlig utføres 3000 operasjoner i Norge. Helseeffekter 10-15 år etter gjennomgått fedmeoperasjon er lite dokumentert i studier. I Helse Midt-Norge ble det i perioden 2003-2009 utført 900 fedmeoperasjoner (gastrisk bypass) ved sykehusene i Namsos og Ålesund og ved St.Olavs hospital. Opplysninger om alle opererte er registert i lokale kvalitetsregister med oppfølgingsdata. Personer som ble fedmeoperert ved sykehus i Midt-Norge i 2003-2009 vil bli invitert til en grundig helsesjekk med spørreskjema, kliniske undersøkelser og undersøkelse av biologisk materiale. Biologisk materiale vil bli lagret i biobank. Sammen med tidligere registrete data vil prosjektet gi ny kunnskap om varigheten av postive helseeffekter og forekomst av uønskede langtidseffekter 10-15 år etter gjennomgått operasjon. Dette er kunnskap som ønskes av både paisenter, helsevesenet og samfunnet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorunn Sandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bård Eirik Kulseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Hallvard Græslie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Gjermund Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4