Cristin-prosjekt-ID: 601927
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:19 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601927
Registrert av: REK Sist endret: 6. mars 2020 22:19 Sist endret av: REK
Prosjekt

Okklusjon av hovedpulsåre ved hjertestans utenfor sykehus - en pilotstudie

prosjektleder

Jostein Rødseth Brede
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/51

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Okklusjon av hovedpulsåre ved hjertestans utenfor sykehus - en pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en ikke-randomisert observasjonsstudie. Studiet ska undersøke om en teknikk for å okkludere hovedpulsåren (REBOA) hos pasienter med hjertestans utenfor sykehus i Midt-Norge kan la seg gjennomføre av Luftambulansetjenesten. Teknikken er velkjent og brukt i flere år på andre pasientgrupper, både i og utenfor sykehus. Dyrestudier har vist at REBOA-teknikken bedrer effekten av hjerte-lunge-redning, men er ikke systematisk undersøkt hos mennesker. Studien vil også undersøke hvor lang tid en slik prosedyre tar utenfor sykehus. En slik tilleggsbehandling kan kanskje bidra til å bedre overlevelsen til flere pasienter med plutselig hjertestans.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jostein Rødseth Brede

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Edmund Søvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Oddvar Uleberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Eivinn Årdal Skjærseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Jostein Rødseth Brede

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »